28 sept.

„The Old Familiar Faces” de Charles Lamb

I have had playmates, I have had companions,
In my days of childhood, in my joyful school-days–
All, all are gone, the old familiar faces.
Ortaci de joc aveam şi-aveam tovarăşi
În anii prunci, în cei voioşi de şcoală –
Toţi, duşi sunt toţi, cei mie scumpi cândva.
I have been laughing, I have been carousing,
Drinking late, sitting late, with my bosom cronies–
All, all are gone, the old familiar faces.
Am fost hazliu, am fost petrecăreţ,
Beam până-n zori, stam mult cu dragi meseni –
Toţi, duşi sunt toţi cei mie scumpi cândva.
I loved a Love once, fairest among women:
Closed are her doors on me, I must not see her–
All, all are gone, the old familiar faces.
Iubeam, pe vremi, o Fată, stea-ntre fete:
Mi-e-nchisă poarta ei, s-o văd nu-i chip –
Toţi, duşi sunt toţi, cei mie scumpi cândva.
I have a friend, a kinder friend has no man:
Like an ingrate, I left my friend abruptly;
Left him, to muse on the old familiar faces.
Aveam un prieten, blând cum nimeni n-are:
Ca un ingrat, deodat’ m-am rupt de el;
M-am rupt, visând la cei prea scumpi cândva.
Ghost-like I paced round the haunts of my childhood,
Earth seem’d a desert I was bound to traverse,
Seeking to find the old familiar faces.
Strigoi, trec iar pe unde-am fost copil;
Pustiu e parcă locul ce-l colind,
Pândind să dau de cei prea scumpi cândva.
Friend of my bosom, thou more than a brother,
Why wert not thou born in my father’s dwelling?
So might we talk of the old familiar faces–
Prieten cald, mai mult decât un frate,
De ce nu te-ai născut în casa tatei?
Puteam vorbi de cei prea scumpi cândva.
How some they have died, and some they have left me,
And some are taken from me; all are departed–
All, all are gone, the old familiar faces.
Unii-au murit, mă părăsiră alţii
Sau alţii mi-au fost smulşi; deci toţi plecat-au –
Toţi, toţi s-au dus, cei mie scumpi cândva.
Charles Lamb traducere de Tudor Dorin

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro