03 oct.

„Falling Asleep” de Siegfried Sassoon

Voices moving about in the quiet house:
Thud of feet and a muffled shutting of doors:
Everyone yawning. Only the clocks are alert.
Glasuri stârnite în casa tăcută;
Tropot de tălpi și uși închise fără zgomot;
Cască toți. Numai perdelele sunt vioaie.
Out in the night there’s autumn-smelling gloom
Crowded with whispering trees; across the park
A hollow cry of hounds like lonely bells:
And I know that the clouds are moving across the moon;
The low, red, rising moon. Now herons call
And wrangle by their pool; and hooting owls
Sail from the wood above pale stooks of oats.
Afară, mirosind a toamnă, un întuneric
Ticsit de pomi șoptitori; în parc,
Lătrat surd de câini, ca dangătele stinghere;
Iar eu știu că norii se-aleargă pe lună,
Pe luna ce răsare undeva jos, roșie, bâtlanii țipă
Și se sfădesc lângă lac; bufința strigă
Plutind dinspre pădure peste stoguri de ovăs.
Waiting for sleep, I drift from thoughts like these;
And where to-day was dream-like, build my dreams.
Music … there was a bright white room below,
And someone singing a song about a soldier,
One hour, two hours ago: and soon the song
Will be ‘last night’: but now the beauty swings
Across my brain, ghost of remembered chords
Which still can make such radiance in my dream
That I can watch the marching of my soldiers,
And count their faces; faces; sunlit faces.
Aștept somnul, părăsind asemenea gânduri
Și țesându-mi visele acolo unde azi a fost un basm.
Muzică… la parter era o odaie frumoasă și albă,
Cineva cânta despre un soldat,
Acum un ceas-două; cântectul, curând,
Va fi “aseară”; acum însă frumusețea
Îmi flutură prin minte – strigoi de acorduri
Pe care le mai înfiripă; și acestea aduc
Atâta lumină în visele mele
Că-i văd pe soldați cum pășesc rânduri-rânduri
Și fețele lor însorite le văd,
Le văd și le număr.
Falling asleep … the herons, and the hounds….
September in the darkness; and the world
I’ve known; all fading past me into peace.
Adorm… Bâtlanii și dulăii…
Septembrie pe întuneric; lumea
Ce-o știu; pe lângă mine toate trec,
Apoi se sting în pace.
Siegfried Sassoon traducere de Leon Levițchi

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro