11 mart.

Teoria, practica şi didactica traducerii specializate

Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova (Catedra de limba şi literatura franceză) şi Uniunea Latină organizează în perioada 28-29 mai 2009, la Craiova, Colocviul internaţional „Teoria, practica şi didactica traducerii specializate”. Limbile oficiale ale colocviului sunt franceza şi româna.

Finalitatea acestui colocviu este de a stimula dialogul studenţi-profesori-traducători în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii. Colocviul va cuprinde trei secţiuni şi mai multe spaţii de dezbateri – două mese rotunde şi două ateliere – în cursul cărora profesioniştii din domeniul traducerii (cadre didactice care formează traducători, cercetători, specialişti etc.) vor avea posibilitatea să comunice şi să facă schimb de opinii şi experienţă în domeniul teoriei şi al practicii traducerii specializate.

Comunicările vor aborda temele următoare:

  • Teorii ale traducerii specializate
  • Tipologia textelor specializate şi strategii de traducere specializată
  • Didactica traducerii specializate
  • Formarea traducătorilor
  • Traducerea specializată în România: statutul traducătorului specializat, raportul cerere-ofertă pe piaţa muncii

Colocviul se adresează oricărei persoane interesate de traducerea specializată în sensul larg, mai precis:

  • traducătorilor
  • profesorilor
  • cercetătorilor
  • studenţilor
  • principalilor actori din domeniul traducerii specializate

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro