17 feb.

Formarea formatorilor de traducători şi interpreţi

Asociaţia Traducătorilor din România îi invită pe cei interesaţi la seminarul cu tema „Formarea formatorilor de traducători şi interpreţi”, programat pentru 27-28 februarie-1 martie la Cluj-Napoca, în incinta Hotelului Fullton.

Asociaţia Traducătorilor din România recunoaşte şi sprijină eforturile depuse pentru o formare de calitate a traducătorilor şi interpreţilor profesionişti. În contextul actual în care piaţa traducerilor este într-o continuă creştere, tot mai multe universităţi din ţară şi străinătate îşi îndreaptă atenţia spre formarea în profesiunile limbilor. În România, formarea traducătorilor şi interpreţilor ia cel mai frecvent forma structurilor de tip LMA, dar ea se oferă şi în cadrul altor structuri. Prin acest prim eveniment dedicat formării traducătorilor şi interpreţilor, ATR doreşte să vină în întâmpinarea formatorilor din învăţământul românesc, oferind un cadru profesionist pentru dezbateri şi schimb de experienţă. De asemenea, Asociaţia Traducătorilor din România doreşte să pună bazele unui parteneriat durabil între mediul profesional şi cel academic.

Seminarul se adresează formatorilor de traducători şi interpreţi din învăţământul superior. Scopul seminarului este de a dezbate problemele care apar în formarea traducătorilor şi a interpreţilor şi de a încerca armonizarea criteriilor aplicabile contextului românesc pentru a promova creşterea calităţii actului de formare şi, implicit, creşterea calităţii prestaţiilor de pe piaţa muncii oferite de absolvenţii din învăţământul superior. Seminarul este împărţit în 3 module, primul modul axându-se pe formarea interpreţilor, al doilea pe formarea traducătorilor, iar ultimul pe metodica predării traducerilor engleză<>română. Participanţii pot opta pentru unul sau mai multe module.

Seminarul „Formarea formatorilor de traducători şi interpreţi”

Data: 27-28 februarie-1 martie 2009
Loc de desfăşurare: Hotel Fullton
Sextil Puşcariu nr. 10
www.fullton.ro

Vor susţine prezentări:

 • Conf. dr. Anca Greere, MATR, director al programului de masterat Traductologie-Terminologie, Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
 • Bogdan Aldea, lector în cadrul catedrei de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj
 • Cristiana Cobliş, MATR, preşedinte al ATR, membru în Consiliul Director al FIT Europe, Centrul Regional European al FIT

Vineri, 27 februarie 2009
Modulul I – „Formarea formatorilor de interpreţi” (9.00- 17.30)

Prezintă Bogdan Aldea, lector Limbi Moderne Aplicate, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

Bogdan Aldea este lector în cadrul catedrei de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, unde predă interpretarea de conferinţă din anul 1997. A beneficiat de două stagii de formare a formatorilor în interpretare de conferinţă organizate de DGI al Comisiei Europene şi este absolventul Certificate Course for Interpreter Trainers oferit de ETI, Geneva (program ridicat în prezent la nivelul de Advanced Masters). Autor, printre altele, de numeroase studii şi articole privind teoria şi didactica interpretării de conferinţă.

9.00 – 9.15 – Înregistrarea participanţilor
9.15-9.30 – Mesaj de bun venit –Cristiana Cobliş
9.30 -11.00 – Formarea formatorilor de interpreţi – partea I – Bogdan Aldea
11.00-11.30 – Pauză de cafea (inclusă în taxa de participare)
11.30-13.00 – Formarea formatorilor de interpreţi – partea II – Bogdan Aldea
13.00-14.00 – Pauză de prânz (inclusă în taxa de participare)
14.00-15.30 – Formarea formatorilor de interpreţi – partea III – Bogdan Aldea
15.30-16.00 – Pauză de cafea (inclusă în taxa de participare)
16.00-17.30 – Formarea formatorilor de interpreţi – partea IV – Bogdan Aldea

Descriere:
Seminarul „Formarea formatorilor de interpreţi” este conceput ca o trecere în revistă a principalelor activităţi desfăşurate de instructorii în interpretariat, cu evidenţierea, în fiecare caz, a obiectivelor urmărite, a criteriilor aplicate şi a metodologiei recomandate (tehnici de lucru şi de interacţiune, exerciţii). Seminarul nu are un caracter normativ, ci este menit a oferi un cadru structurat şi sistematic pentru prezentarea şi discutarea exemplelor de bună practică oferite de participanţi.

Notă: Seminarul se adresează tuturor formatorilor indiferent de limbile de lucru. Discuţiile se vor desfăşura în limba română, având un caracter sintetic.

Tematica:
1. Selecţia candidaţilor

 • profilul candidatului ideal (criterii de selecţie)
 • tipuri de teste

2. Pregătirea materialului didactic

 • categorii: text scris (exerciţii specifice în fazele iniţiale, simultană cu text etc.), înregistrări video-audio, discursuri (discurs citit vs. discurs oralizat)
 • pregătire discurs: grade de dificultate, simultan vs. consecutiv

3. Obiectivele instruirii, tehnici generale de lucru (teorie vs. practică), tehnici de evaluare permanentă, tipuri de feedback
4. Interpretarea consecutivă

 • etape şi obiective pe termen lung şi scurt.
 • activităţi, calendar, exerciţii.

5. Interpretarea simultană

 • etape şi obiective pe termen lung şi scurt.
 • activităţi, calendar, exerciţii.

6. Evaluare: tehnici şi criterii de evaluare.

Sâmbătă, 28 februarie 2009
Modulul II – „Formarea formatorilor de traducători” (9.00- 17.30)

Conf. dr. Anca Greere, MATR, director al programului de masterat Traductologie-Terminologie, Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Anca Greere este director al programului de masterat Traductologie-Terminologie şi conferenţiar la Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca unde preda materii de profil (Teoria şi Tehnica Traducerii, Traduceri Specializate, Retroversiuni, Limba engleză pentru obiective specifice) din anul 1997. S-a specializat în formarea traducătorilor în cadrul unor programe europene la universităţi din Anglia şi Danemarca. În prezent, este membru titular al ATR, reprezentând ATR la Congresul Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor de la Shanghai, august 2008, precum şi membru IATIS (International Association for Translation and Intercultural Studies) şi participă cu prezentări la diverse conferinţe din ţară şi străinătate pe probleme de formarea traducătorilor şi traduceri specializate (domenii: drept, medicina, educaţie).

9.00 – 9.15 – Înregistrarea participanţilor
9.15-9.30 – Mesaj de bun venit –Cristiana Cobliş
9.30 -11.00 – Formarea formatorilor de traducători – partea I – Anca Greere
11.00-11.30 – Pauză de cafea (inclusă în taxa de participare)
11.30-13.00 – Formarea formatorilor de traducători – partea II – Anca Greere
13.00-14.00 – Pauză de prânz (inclusă în taxa de participare)
14.00-15.30 – Formarea formatorilor de traducători – partea III – Anca Greere
15.30-16.00 – Pauză de cafea (inclusă în taxa de participare)
16.00-17.30 – Formarea formatorilor de traducători – partea IV – Anca Greere

Descriere:
Seminarul „Formarea formatorilor de traducători” îşi propune să dezbată contextul în care se desfăşoară formarea traducătorilor în învăţământul superior românesc. Considerând liniile directoare de formare la nivel european (implementarea Bologna, dezvoltarea programului Comisiei Europene „European Masters in Translation”) şi metodologiile aplicabile în contextul naţional (acreditare ARACIS, autorizarea la Ministerul Justiţiei, standard CEN SR EN 15038) ne propunem să analizăm unele aspecte problematice pe marginea tematicii prezentate în continuare şi să sistematizăm anumite direcţii de bună practică care rezultă din exemple.

Notă: Seminarul se adresează tuturor formatorilor indiferent de limbile de lucru. Discuţiile se vor desfăşura în limba română, având un caracter sintetic.

Tematică:
1. Principiile generale ale formării traducătorilor:

 • contextul naţional vs. contextul european
 • mediul academic vs. mediul profesional
 • nivel licenţă vs. nivel masterat

2. Profilul studentului / masterandului vs. profilul formatorului
3. Dezvoltarea curriculară (principii, criterii şi obiective)
4. Disciplinele învăţământului de profil (ex. Limba A, Limba B, Limba C, Analiză şi producere de text, Teoria şi Practica Traducerii, Tehnici de Traducere / Revizie, Retroversiuni, Limbaje / Traduceri Specializate, Deontologia Traducerii, Marketing şi Management):

 • rol în cadrul curriculei
 • metodologia predării (în comparaţie cu abordarea filologică, unde este cazul)
 • planificarea etapelor de predare (syllabus)
 • dezvoltarea şi utilizarea materialului didactic
 • evaluarea specifică

Duminică, 1 martie 2009
Modulul III – „Metodica predării traducerilor EN<>RO” (9.00- 13.00)

Conf. dr. Anca Greere, MATR, director al programului de masterat Traductologie-Terminologie, Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Anca Greere este director al programului de masterat Traductologie-Terminologie şi conferenţiar la Catedra de Limbi Moderne Aplicate a Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca unde preda materii de profil (Teoria şi Tehnica Traducerii, Traduceri Specializate, Retroversiuni, Limba engleză pentru obiective specifice) din anul 1997. S-a specializat în formarea traducătorilor în cadrul unor programe europene la universităţi din Anglia şi Danemarca. În prezent, este membru titular al ATR, reprezentând ATR la Congresul Federaţiei Internaţionale a Traducătorilor de la Shanghai, august 2008, precum şi membru IATIS (International Association for Translation and Intercultural Studies) şi participă cu prezentări la diverse conferinţe din ţară şi străinătate pe probleme de formarea traducătorilor şi traduceri specializate (domenii: drept, medicina, educaţie).

9.00 – 9.15 – Înregistrarea participanţilor
9.15-9.30 – Mesaj de bun venit –Cristiana Cobliş
9.30 -11.00 – Metodica predării traducerilor EN<>RO – partea I – Anca Greere
11.00-11.30 – Pauză de cafea (inclusă în taxa de participare)
11.30-13.00 – Metodica predării traducerilor EN<>RO – partea II – Anca Greere

Descriere:
Atelierul „Metodica predării traducerilor EN<>RO” îşi propune să dezbată problematica predării traducerilor pentru combinaţia de limbi română-engleză / engleză română în vederea dezvoltării competenţelor de traducere la studenţii din învăţământul superior. Discuţia are în vedere o detaliere a acestei problematici prin prezentarea unor exemple de metode de predare şi exemple de materiale didactice specifice pentru combinaţia de limbi EN<>RO, exemple axate pe cursurile de limbă engleză indicate în tematica de mai jos.

Notă: Seminarul se adresează formatorilor care lucrează cu limba engleză. Exemplele vor fi axate pe limba engleză.

Tematică:
1. Probleme specifice în predarea combinaţiei de limbi EN<>RO
2. Principii curriculare – metoda abordării unitare
3. Metodica predării cursurilor care dezvoltă competenţe de traducere (obiective, tematică, material didactic / tipuri de exerciţii, evaluarea)

 • Curs de Limba Engleză (morfologie, sintaxă, lexicologie, frazeologie)
 • Curs de Teoria şi Tehnica Traducerilor EN<>RO
 • Curs practic de Traducere / Retroversiune EN<>RO
 • Curs de Traduceri Specializate EN<>RO (exemple din domeniile: juridic, mediu, turism, medicină)

Activităţi de networking (opţionale):
– Cina de networking – 27 februarie, între orele 19.00 şi 21.00. O ocazie ideală de a întâlni sau reîntâlni colegi, de a face schimb de opinii şi experienţe într-o atmosferă plăcută şi destinsă. Locul va fi anunţat ulterior.

Taxă de participare:

 • Modulul I (27 februarie): 190 lei pentru membrii ATR – 220 lei pentru nemembri ATR
 • Modulul II (28 februarie): 190 lei pentru membrii ATR – 220 lei pentru nemembri ATR
 • Modulul III (1 martie): 110 lei pentru membrii ATR – 125 lei pentru nemembri ATR
 • Pachet Modul I sau Modul II + Modulul III (reducere totală de 25 lei): 275 lei pentru membrii ATR – 320 lei pentru nemembri ATR
 • Pachet Modul I + II + III (reducere totală de 40 lei): 450 lei pentru membrii ATR – 525 lei pentru nemembri ATR
 • Pachet Modul I sau Modul II + Modul III + aderare la ATR / cotizaţie anuală (reducere totală de 75 RON): 420 lei

Toţi participanţii la seminar vor primi gratuit câte un exemplar din standardul SR EN 15038 în limba română, oferit de ATR.

Taxa de participare la eveniment include: pauzele de cafea şi pauzele de prânz din 27 şi 28 februarie, materialele de prezentare şi suporturile curs, diploma de participare. Pentru doi sau mai mulţi participanţi de la aceeaşi instituţie se oferă reducere de 10% din taxa de participare.

Modalităţi de plată acceptate: virament bancar, depunere în numerar în contul ATR sau Moneybookers.

Cont bancar:
Asociaţia Traducătorilor din România
IBAN: RO10 BTRL 0130 1205 A939 49XX
Banca Transilvania Sucursala Cluj-Napoca
Cod Fiscal: RO16797125

Cont Moneybookers (in lei): inscrieri@atr.org.ro

Aderare la ATR – ofertă specială valabilă pe durata evenimentului
Achitaţi taxa de participare la seminar împreună cu cotizaţia anuală la ATR pe anul 2009 şi economisiţi 75 lei. Aderaţi la ATR şi profitaţi de reducerea cotizaţiei şi de taxă redusă de participare la eveniment.

Cazare
Hotel Fullton, 3 stele, str. Sextil Puşcariu nr. 10, tel: 0264-597 898.
Camere cu baldachin sau camere cu două paturi, cu mic dejun inclus, în regim single 175 RON, double 195 RON (TVA inclus, taxa hotelieră este de 7,11 lei)

Hotel Meteor, 3 stele, b-dul Eroilor nr. 29, tel: 0264-591060, fax: 0264-591061.
Camere single 134,69 RON, cameră dublă în regim de single 138,72 RON, cameră double (2 paturi) 178,51 RON cu mic dejun inclus

Centrul Regional de Excelenţă Cluj-Napoca, Str. Octavian Goga nr. 23
Centrul de Excelenţă Cluj-Napoca dispune de spaţii de cazare la tariful de 35 RON / persoană /noapte în camere single, double sau triple. Pentru rezervări, vă rugăm să-l contactaţi pe dl. Tuşa Costan tel: 0744-576659

Cazare hoteluri şi pensiuni Cluj-Napoca: http://www.tourismguide.ro/html/orase/Cluj/Pensiunea_Cluj-Napoca.php

Înscrierea la eveniment
Înscrierea se poate face prin e-mail sau fax, pe baza formularului de înscriere de mai jos. Data limită pentru înscriere este 24 februarie 2009. În cazul în care, după înscriere, vă aflaţi în imposibilitatea de a participa, taxa se restituie în proporţie de 80% cu condiţia notificării până cel târziu în 24 februarie. După 24 februarie, taxa nu mai poate fi restituită.

Formular de înscriere
Pentru înscrierea la evenimente, este necesar să transmiteţi următoarele date:

Nume:
Prenume:
Instituţie:
Membru ATR: Da/Nu/aderare ATR
Modulul I (27 februarie): DA/NU
Modulul II (28 februarie): DA/NU
Modulul III (1 martie): DA/NU
Cină de networking, 27 februarie (opţional): Da/Nu
Localitate:
E-mail:
Telefon:
Sumă achitată:
Dovada de plată:

Pentru înscrieri sau alte informaţii, puteţi scrie la adresa de e-mail info@atr.org.ro sau la numărul de fax: 0264-596125.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro