11 dec.

Curs de optimizarea competenţelor de traducere

În perioada 7-10 februarie 2013, la Sala Milano de la Hotel Siqua, Calea Plevnei, Bucureşti, se desfăşoară un curs de optimizarea competenţelor de traducere.

Cursul este conceput astfel încât să servească atât candidaţilor la obţinerea Certificatului de traducător eliberat de Ministerul Culturii, cât şi traducătorilor autorizaţi începători sau traducătorilor care doresc să îşi lărgească aria de activitate prin traduceri în domenii specializate.

Orar:
– joi, 7 februarie 2013 – orele 17:00-21:00;
– vineri, 8 februarie 2013 – orele 17:00-21:00;
– sâmbătă, 9 februarie 2013 – orele 9:00-16:00;
– duminică, 10 februarie 2013 – orele 10:00-14:00.

Tematica cursului:
● Statutul traducătorului: aspecte legislative.
Legislaţie şi standarde pentru traducători. Responsabilităţi şi drepturi.
● Particularităţile traducerii scrise şi orale. Tipurile de bază ale traducerii.
Clasificarea traducerilor, în funcţie de scop şi de parametrii lingvistici;
Introducere în traducerea consecutivă şi simultană;
Procesul de traducere şi etapele sale;
Aspecte socio-lingvistice în traducere.
● Terminologie. Limbajul specializat şi competenţele traducătorului.
● Dificultăţi gramaticale şi stilistice în traducere.
● Instituţii europene şi traducerea documentelor specifice.
Cunoaşterea instituţiilor europene;
Principalele surse de documentare.
● Evaluarea calităţii traducerii.
Particularităţi de construire a sensului în textul literar şi în textul specializat;
Teoriile privind evaluarea traducerii;
Elaborarea unui catalog de criterii cu grad înalt de generalitate în vederea evaluării unei traduceri;
Formarea competenţei de folosire a criteriilor de evaluare a traducerii.
● Editarea şi post-editarea textului tradus.
Indicaţii de redactare şi noţiuni minime de tehnoredactare (aranjarea formală a textului).

Atelier de lucru:
Traduceri de texte din domeniile literar, medical, afaceri, juridic, sociologie-psihologie, artă, religie, filosofie cu accent pe domeniile specializate (economic, juridic). Limba de exemplificare este engleza.

Cursul vizează dezvoltarea următoarelor competenţe pentru perfecţionarea traducătorilor:
● Capacitatea de analiză, abstracţie şi sinteză şi capacitatea de a evalua transpunerea unui text din limba-sursă în limba-ţintă şi invers.
● Capacitatea de sinteză şi de analiză interdisciplinară prin reflectarea asupra activităţii de traducere ca act de comunicare specific, în care funcţia de enunţiator este asumată pe rând de autor şi de traducător, în timp ce destinatarul iniţial este înlocuit de altul marcat de un context socio-cultural diferit.
● Aptitudinea de a analiza şi interpreta textul literar şi specializat de tradus.
● Capacitatea de a identifica şi izola dificultăţile de traducere, elemente care definesc textul de tradus precum şi dezvoltarea competenţei de a evalua traducerea în funcţie de criterii specifice şi de obiective bine fixate.

Dacă limba de lucru a candidaţilor înscrişi diferă, cursurile teoretice vor fi susţinute în limba română. Dacă se formează grupă omogenă numai de cunoscători de limba engleză, atât cursurile, cât şi activitatea practică pe text se vor desfăşura în limba engleză.

Cursul beneficiază de îndrumarea cadrelor universitare de strictă specialitate, cu experienţă în procedurile de lucru ale examenului pentru obţinerea certificatului de traducător (foşti sau actuali examinatori).

La finalul cursului se eliberează un certificat de absolvire a cursului de specializare în domeniul traducerilor sub egida Asociaţiei Pro Global Science Association.

Taxa de participare este de 750 RON. Pentru studenţi/masteranzi şi şomeri, se aplică o reducere de 10% din taxa de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine telefonând la 0722683504 sau trimiţând un mesaj la office@reaser.eu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro