29 ian.

Competenţe pentru traducerea asistată de calculator

O traducere adecvată este esenţială pentru o înţelegere corectă şi astfel este posibil un dialog viabil sau o negociere de succes la nivelul instituţiilor sau al mediului de afaceri de la nivel european şi internaţional. Totodată, traducerea inadecvată a legislaţiei sau a jurisprudenţei poate conduce la neînţelegeri care atrag răspunderea instituţiilor în cauză.

Plecând de la necesitatea formării de competenţe specifice în domeniul traducerii şi reviziei de texte de specialitate complexe, ce a reieşit din contactul cu mediul de traduceri din România, cu instituţiile europene, precum şi cu mediul universitar, Institutul European din România (IER) a demarat încă din 2010 acest program.

Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor fi capabili:

 • să cunoască principalele etape şi standarde de calitate privind traducerea, revizia, cercetarea terminologică
 • să cunoască aspectele urmărite în activitatea de revizie lingvistică şi de specialitate
 • să cunoască principalele surse de documentare şi modalităţile de utilizare a acestora pentru obţinerea unor traduceri de calitate
 • să cunoască principalele sisteme CAT şi să le utilizeze în activitatea de traducere şi/sau revizie
 • să-şi însuşească cunoştinţe de drept elementare, în special privind dreptul Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • să dezvolte o atitudine responsabilă, spirit critic şi competenţe de comunicare cu beneficiarul traducerii

Acest program se adresează persoanelor interesate de traducerea de texte juridice complexe din administraţia publică, dar şi din mediul universitar şi privat. Pentru a beneficia de acest program de formare, este necesară atât cunoaşterea limbilor engleză şi/sau franceză (una dintre acestea la nivel avansat), cât şi bune cunoştinţe de operare pe calculator.

Institutul European din România este instituţia abilitată prin lege să asigure traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar preaderare şi a jurisprudenţei CEDO, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor reglementări juridice, utilizarea curentă a sistemelor de traducere asistată de calculator (în prezent, circa 300.000 de unităţi de traducere). crearea şi gestionarea unei baze de date terminologice de peste 30.000 de intrări validate, disponibile pe site-ul IER şi transferate către Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene, elaborarea şi publicarea a peste 30 de lucrări de specialitate în domeniul traducerii acquis-ului comunitar şi jurisprudenţei CEDO (de ex. Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, Ghid pentru traducerea în limba română a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, Glosar privind Tratatul de la Lisabona, Glosar juridic), experienţă de peste 12 ani în traducerea şi revizia acquis-ului comunitar preaderare şi a altor tipuri de acte juridice.

Atuurile programului de formare:

 • formatori autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), cu experienţă în traducere, revizie lingvistică, revizie juridică, cercetare terminologică etc.
 • module tematice şi metode interactive
 • lucrul practic pe calculator individual
 • suporturi de curs pentru cursanţi
 • grupă de lucru de circa 16 persoane

La finalul programului de formare, IER eliberează un certificat de participare. Eliberarea certificatului este condiţionată de o frecvenţă de minim 75% din durata celor 3 zile ale programului de formare.

Cursurile se desfăşoară în perioada 20-22 februarie 2013 la sediul Institutului European din România din Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, Sala de conferinţe, etaj 4, sau la sediul solicitantului.

Tariful pentru cele 3 zile ale programului este de 500 de lei (în preţul cursului este inclusă o publicaţie IER ).

Se acordă:

 • o reducere de 10% pentru plata anticipată (înscriere şi plata tarifului cu cel puţin 2 săptămâni înainte de începerea cursului)
 • o reducere de 10% pentru minim 3 cursanţi de la aceeaşi instituţie, înscrişi la aceeaşi sesiune

Reducerile nu se cumulează.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane din partea aceleiaşi organizaţii, tariful se negociază.

Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la acest curs sau pentru înscriere, persoana de contact este Gigi Mihăiţă, coordonatorul programului, telefon 021-3142696. int. 134, e-mail: gigi.mihaita@ier.ro

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro