17 dec.

a pudrui

Verbul a pudrui este o ciudăţenie care funcţionează în registrul vechi al limbii, dar DOOM2 îl include între vorbele sale, acceptându-l alături de sinonimele lui: a prăfui, a presăra. Este, desigur, un termen ce aparţine familiei lexicale a substantivului pudră, fiind o formă arhaică a verbului a pudra, adică „a (se) da cu pudră”.

Aşa cum e lesne de intuit, operaţiunea sus-numită poate avea o utilizare medicală (a presăra un medicament sub formă de praf pe suprafaţa pielii, pentru a trata şi proteja), estetică (a se farda, pentru a înfrumuseţa, a face să capete un aspect plăcut), ori culinară (a acoperi cu un strat subţire de pulbere – făină sau zahăr).

Continuare »

17 sept.

a semăna (ceva)

În limba română există două verbe a semăna, amândouă moştenite din latină – unul din seminare, altul din similare –, între formele paradigmatice ale cărora nu există nicio diferenţă. Primul dintre acestea, care se potriveşte la sezon, înseamnă „a pune sau a arunca sămânţa în pământul pregătit în prealabil, pentru a o face să încolţească şi să răsară”, sinonim în această situaţie cu a însămânţa, a planta, a pune, a (ră)sădi, poate şi a transplanta, în anumite cazuri.

Termenul are şi un sens învechit, care se referea la „a vârî în pământ”, fiind astfel sinonim cu a îngropa. Tot printr-o extindere de sens, verbul poate să însemne şi „a pune din loc în loc”, fiind echivalent cu a împrăştia, a presăra, a risipi (flori în calea cuiva, de pildă). Strâns legată de simboluri atât de evidente ale fertilităţii precum seminţele, acţiunea are, în registrul popular, o conotaţie suplimentară: „a arunca boabe de grâu sau alte cereale (ori bomboane, stafide) înspre o persoană, de Anul Nou sau la nuntă, însoţind gestul de o urare de prosperitate”.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro