08 mart.

Familia

Vocabular specific

15 apr.

a cheltui

Verbul a cheltui vine din maghiară – költeni și are două sensuri principale. Primul se referă la „a da o sumă de bani pentru a cumpăra sau a plăti ceva, pentru a ajuta pe cineva etc.” și poate fi folosit și cu valoare peiorativă – „a risipi, a irosi banii pe ceva, cu cineva etc.”. Cel de-al doilea are o accepție mai generală (și figurată) – „a consuma, a folosi energie, timp etc.”, pentru că – nu-i așa? – banul nu e singura valoare pe care o apreciem.

Există situații în care verbul stabilește sinonimii puțin în afara acestor două utilizări de bază, referindu-se la situații ce implică obligativitatea, necesitatea, nu în mod obligatoriu cheltuiala fără temei: a cumpăra, a plăti, a consuma, a petrece (timpul, viața), a întrebuința, a folosi, a desface, a plasa, a vinde. Nuanța reflexivă este un franțuzism utilizat despre oameni – „a-și consuma, a-și risipi forțele intelectuale sau fizice”.

Dintre verbele echivalente mai… plastice (ori expresive), putem aminti: a arunca, a azvârli, a împrăștia, a prăpădi, a zvârli, livrescul a prodiga, precum și o serie de regionalisme și arhaisme – a prăda, a mătrăși, a părădui, a spesa, a rășchira, a afierosi, dar și pe cele figurate – a înghiți, a mânca, a păpa, a toca (care subliniază lăcomia). Antonimele sunt, în mod evident, a economisi și a strânge.

Continuare »

06 dec.

DOOM 2: pantoful-doamnei – papá

! pantoful-doamnei este numele unei plante, substantiv masculin articulat

! pantoptoză este un substantiv feminin („cădere generală a organelor, datorită unei slăbiri bruște”) cu genitiv-dativul pantoptozei și are două forme corecte pentru despărțirea în silabe: pan-top-to-ză/pan-to-pto-ză

! pantúm este substantiv neutru cu pluralul pantúmuri/pantúme („specie fixă a poeziei lirice, în care al doilea și al patrulea vers dintr-un catren formează primul și al treilea vers din catrenul următor”)

! panunional se desparte pa-nu-ni-o-nal/pan-u-ni-o-nal și este adjectiv masculin cu pluralul panunionali și femininul panunională-panunionale

! papá este un franțuzism, substantiv masculin cu genitiv-dativul lui papá

© 2024 blog.ro-en.ro