14 dec.

DOOM 2: niznai – no-man’s-land

! niznai avea o singură precizare în vechile dicționare ortografice – era adverb; acum este un termen popular inclus în clasa adjectivelor invariabile, folosit în expresii de tipul – a se face niznai, dar poate fi folosit și cu valoare substantivală (masculin) – a o face pe niznaiul

! noctambul are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – noc-tam-bul/noct-am-bul; de asemenea, pe lângă valoarea substantivală, existentă și anterior, este menționată acum și cea adjectivală – este masculin cu pluralul noctambuli și femininul noctambulă-noctambule. Din aceeași familie lexicală, !noctambulism apare ca substantiv neutru (noc-tam-bu-lism/noct-am-bu-lism).

* nocturnă este substantiv feminin cu genitiv-dativul nocturnei și pluralul nocturne

! noiembrie se desparte no-iem-bri-e și este substantiv masculin cu genitiv-dativul lui noiembrie; ceea ce s-a schimbat este modul în care se prescurtează – nov.; celelalte variante sunt, ca și înainte, XI / .11. / -11-

* no-man’s-land este un anglicism căruia i se păstrează pronunția din limba de origine – năumenslend; este substantiv neutru

© 2021 blog.ro-en.ro