18 iun.

a (se) zvoni

Verbul a (se) zvoni este un derivat al substantivului zvon. Verb impersonal, acesta se referă la „a se răspândi un zvon, a circula vestea”. Un al doilea sens al termenului, când acesta are valoare tranzitivă, are legătură cu zgomotele produse de obiecte de metal sau de sticlă – „a face să sune, să răsune ceva”, adică a dăngăni.

Intranzitiv, de pildă, se folosește despre fenomene naturale – ape sau vânt, însemnând „a produce un zgomot lin, continuu și plăcut, fiind sinonim cu a bate, a clipoci, a murmura, a suna, a susura, a șopoti, a șopti, a șușoti.

Când are valoare reflexivă și se utilizează despre vești, știri sau vorbe, apare în structuri în care subiectul gramatical este exprimat printr-o propoziție subiectivă. Sinonimele lui sunt a afirma, a se anunța, a se auzi, a se comunica, a se răspândi, a se spune, a se șopti, a se vorbi, a se zice, putând fi, de asemenea, echivalent cu a se scorni, cu sensul de a inventa și a face să circule minciuni.

Continuare »

09 feb.

DOOM 2: mundan – a murmui

* mundan este un termen livresc, sinonim al lui lumesc; apare ca adjectiv nou, masculin cu pluralul mundani și femininul mundană-mundane

! muntean are, acum, atât valoare adjectivală, cât și valoare substantivală; masculinul are pluralul munteni și femininul munteană-muntene. Din aceeași familie lexicală, apare și !munteneasca este numele unui dans, substantiv feminin cu genitiv-dativul munteneștii. Verbul !a se munteniza trece în clasa reflexivelor – are indicativul se muntenizează.

* muralist este substantiv masculin cu pluralul muraliști. Există, de asemenea, și corespondentul feminin al acestui termen – *muralistă, substantiv cu genitiv-dativul muralistei și pluralul muraliste.

! murgulețul este numele unui dans, fiind acum substantiv neutru (în loc de masculinul mai vechi); forma nearticulată este murguleț

! a murmui este un termen din fondul vechi, sinonim cu a murmura; verbul are acum două forme pentru indicativul prezent murmuie/murmuiește și pentru conjunctiv prezent – să murmuie/să murmuiască

31 mai

a protesta

Verbul a protesta are, din câte am citit prin dicţionare, grade diferite de intensitate. De la neutrul „a exprima dezacordul”, trecând prin „a-şi declara în mod deschis dezaprobarea”, până la „a manifesta o împotrivire energică şi făţişă” faţă de ceva. Nu o să insist pe sensul specializat al termenului, care presupune „a stabili pe cale judiciară că o poliţă nu a fost achitată la scadenţă”, ci pe toate celelalte tipuri de proteste care se pot manifesta.

Mi se pare interesantă semnificaţia etimologică a termenului, provenit din latinescul protestatari „a declara public”, cel care determină, cumva, oficializarea opiniei, afirmarea ei cu voce tare. Sinonimele utilizate cel mai des sunt a contesta, a blama, a condamna, a dezaproba, a dezminţi, a înfiera, a nega, a reproba, a respinge, a stigmatiza, a tăgădui, a crâcni, a murmura, a se împotrivi, a se opune. Regionalismele sună frumos auzului – a şuşta, a beşti –, asemenea şi arhaismele – a prerecui, a protestălui, a protestui, a remonstra, a răpşti.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro