29 apr.

a cerşi

Verbul a cerși este dat de dicționare ca făcând parte din familia lui a cere, iar sensurile lor sunt, într-adevăr, înrudite (în registrul arhaic sunt chiar sinonime). Primul înseamnă „a cere de pomană, a cere milă, a umbla cu cerșitul” și este echivalent cu a cerșetori, a se milogi.

Cel de-al doilea sens se referă la „a cere ceva cu stăruință, cu insistență ori cu umilință (ca un cerșetor)”, iar prin extindere de sens, la „a căuta să capete prin mijloace josnice, a se înjosi cerând ceva”. Termenul are și câteva sinonime din registrul popular, regional și argotic: a prosti, a coldui, a calici, a mangli.

Continuare »

04 aug.

DOOM 2: miliard – a se milostivi

* miliard cu valoare de numeral apare ca noutate – un miliard (mi-li-ard). Atunci când e folosit în structuri de tipul primul miliard de dolari, miliard este substantiv neutru și are pluralul miliarde. Din aceeași familie lexicală, apar în articole diferite *miliardelea (referitor la miliarde) – în structuri precum al două miliardelea, numeral masculin cu femininul a (două) miliarda -, dar și *miliardulea (referitor la un miliard) – în al miliardulea sau al un miliardulea, numeral cu femininul a miliarda/a o miliarda.

! milieu (se desparte mi-lieu, deci dispare hiatul pronunțat anterior) este substantiv neutru cu articularea milieul și pluralul milieuri

* milion apare și cu valoare de numeral acum – un milion (mi-li-on). Este menționat și numeralul masculin !milionulea (referitor la un milion) – al milionulea/al un milionulea, cu femininul a milioana/a o milioana (pentru mai multe milioane se folosește milioanelea).

! a se milogi trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent el se milogește, imperfectul el se milogea, conjunctivul el să se milogească

! a se milostivi face și el parte din aceeași categorie – cu indicativul prezent el se milostivește, imperfectul el se milostivea și conjunctivul el să se milostivească

© 2021 blog.ro-en.ro