27 aug.

a (se) acomoda

Verbul a (se) acomoda este un neologism, ajuns la noi pe filieră franceză – accommoder, din latinescul accommodare, și înseamnă (atunci când are în vedere oameni, persoane) „a se deprinde cu noi condiții (de viață, de muncă etc.)”, sinonim cu a se adapta, a se obișnui. Adaptatea la o nouă situație, ce nu poate fi modificată, poate să necesite un efort de voință în acceptarea condițiilor, sinonimele fiind, în acest caz, a se împăca, a se învoi, a se potrivi.

De fapt, semnificația aceasta este una figurată, căci, în sensul propriu, atunci când este reflexiv și urmat de determinări introduse prin prepoziția cu sau la, verbul presupune și „a suferi unele modificări în sensul adaptării la noi condiții fiziologice și de mediu; a se obișnui cu climatul nou”, un posibil echivalent fiind a (se) aclimatiza. În funcție de context, alte sinonime sunt a (se) deda, a (se) deprinde, a (se) familiariza, a (se) învăța ori regionalul a (se) hârsi.

Continuare »

26 sept.

DOOM 2: a hăpăi – heavy metal

! a hăpăi este un termen familiar care suferă câteva modificări faţă de norma veche; indicativul prezent este eu hăpăi/hăpăiesc, imperfectul el hăpăia, conjunctivul prezent el să hăpăie/hăpăiască

! a se hârjoni trece în clasa reflexivelor; formele indicate de DOOM sunt eu mă hârjonesc (indicativ prezent), el se hârjonea (indicativ imperfect) şi el să se hârjonească (la conjunctiv prezent)

* hârlăuan apare ca noutate, având valoare adjectivală – masculin cu pluralul hârlăuani şi femininul hârlăuană-hârlăuane. Masculinul poate avea şi valoare substantivală, situaţie în care femininul corespunzător este *hârlăuancă, cu genitiv-dativul hârlăuancei şi pluralul hârlăuance; întreaga familie lexicală se formează de la numele localităţii Hârlău.

! a se hârsi este un regionalism (varianta hârşi nu este acceptată), verb reflexiv cu indicativul prezent el se hârseşte, imperfectul el se hârsea, conjunctivul prezent el să se hârsească

* heavy metal se pronunţă hevi metăl şi este substantiv neutru

© 2021 blog.ro-en.ro