05 mart.

10 informaţii spectaculoase despre Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (sau OED, pe scurt) este principalul dicţionar clasic al limbii engleze, un adevărat monument lingvistic.

În 2019 se împlinesc 135 de ani de la apariția OED. Pe măsură ce limba engleză a continuat să evolueze, şi dicţionarul s-a dezvoltat în permanenţă. Lunga sa istorie este plină de lucruri interesante, unele chiar surprinzătoare.

Continuare »

09 iul.

„Troilus and Criseyde. Book I” de Geoffrey Chaucer

The double sorwe of Troilus to tellen,
That was the king Priamus sone of Troye,
In lovinge, how his aventures fellen
Fro wo to wele, and after out of Ioye,
My purpos is, er that I parte fro ye.
Thesiphone, thou help me for tendyte
Thise woful vers, that wepen as I wryte!
De Troil, rigăi Priam fiu mezin –
Cât încă sunt cu voi aici – agale
Voi depăna: cum a sorbit din plin
Iubirea cu amarurile sale
Şi bucurii, şi-apoi cumplita-i jale.
Ajută-mi, Tisiphona, să înstrun
Trist viersul meu ce plânge cât îl spun.


Continuare »

02 apr.

„Lenvoy de Chaucer à Bukton” de Geoffrey Chaucer

My maister Bukton, whan of Crist our kyng
Was axed what is trouthe or sothfastnesse,
He nat a word answerde to that axing,
As who saith, “No man is al trewe,” I gesse.
And therfore, though I highte to expresse
The sorwe and wo that is in mariage,
I dar not writen of it no wikkednesse,
Lest I myself falle eft in swich dotage.
Maestre Bukton, ştii, când pe Isus
De cinste şi-adevăr l-au iscodit,
El drept răspuns nici un cuvânt n-a spus,
Adică: «Nimeni nu-i deplin cinstit.»
Deşi să-ţi spun ţi-am fost făgăduit
Ce casnă şi canon e-n căsnicie,
Eu nu cutez a scri’ de ea urât,
Să nu cad iar în astă neghiobie.


Continuare »

19 mart.

„Chevy Chase” de Geoffrey Chaucer

The Percy out of Northumberland,
An avow to God made he
That he would hunt in the mountains
Of Cheviot within days three,
In the maugre of doughty Douglas,
And all that e’er with him be.
Sir Percy din Northumberland
Jurase cu glas tare
Că-n Cheviot, până-n trei zile,
Va-ncepe vânătoare
În ciuda dârzului sir Doulas
Şi-al oastei câtă are;
The fattest harts in all Cheviot
He would kill and carry away.—
‘By my faith,’ said the doughty Douglas again,
‘I will let that hunting if I may!’
C-o să răpună şi-o să ia
Cei mai graşi cerbi din Cheviot.
– „Poftească! Zise dârzul Douglas,
Am să-i îngădui – de-am să pot!


Continuare »

26 feb.

„Lack of Steadfastness” de Geoffrey Chaucer

Once this world was so steadfast and so stable
That a man’s word was his obligation,
And now it is so false and mutable,
That word and deed, in their conclusion,
Are unalike, for so turned upside down
Is all this world, by gain and selfishness,
That all is lost for lack of steadfastness.
Era stei, stâncă lumea dineoare
Şi datorie grea cuvântul dat;
Acum făţarnică-i şi-amăgitoare,
Când fapta de cuvânt s-a dezbinat,
Precum vedem, tot lucru-i răsturnat;
Cu mită şi cu îndărătnicie,
Se pierde tot prin nestatornicie.


Continuare »

29 ian.

„L’envoy de Chaucer a Scogan” de Geoffrey Chaucer

Shattered are the high statutes of heaven, which were
created to endure eternally; for I see that the seven
shining gods can wail and weep and suffer, even as a
mortal creature on earth. Alas! Where can this come
from? I die almost with fear at this aberration. By the
eternal word it was determined of yore that not a drop
of tears should escape down from the fifth circle; but
now Venus so weeps in that her sphere that she will drown us on earth.
Sfărâmate sunt cereştile dreptăţi
Ce s-au durat ca-n veci să dăinuiască,
De văd cum cele şapte zeităţi
Plâng, jeluie şi stau să pătimească
Precum acei din stirpea pământească.
Vai, unde-şi are-asemeni fapt izvor?
E-anapoda, iar eu de groază mor.
Statornicit din veci a fost, se zice,
Ca dintr-a cincea sferă nu cumva
Un strop de lacrimă în jos să pice.
Dar plânge Venus azi în sfera sa
Încât în lacrimi ne va îneca.


Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro