02 apr.

„Lenvoy de Chaucer à Bukton” de Geoffrey Chaucer

My maister Bukton, whan of Crist our kyng
Was axed what is trouthe or sothfastnesse,
He nat a word answerde to that axing,
As who saith, “No man is al trewe,” I gesse.
And therfore, though I highte to expresse
The sorwe and wo that is in mariage,
I dar not writen of it no wikkednesse,
Lest I myself falle eft in swich dotage.
Maestre Bukton, ştii, când pe Isus
De cinste şi-adevăr l-au iscodit,
El drept răspuns nici un cuvânt n-a spus,
Adică: «Nimeni nu-i deplin cinstit.»
Deşi să-ţi spun ţi-am fost făgăduit
Ce casnă şi canon e-n căsnicie,
Eu nu cutez a scri’ de ea urât,
Să nu cad iar în astă neghiobie.

I wol nat seyn how that yt is the cheyne
Of Sathanas, on which he gnaweth evere,
But I dar seyn, were he out of his peyne,
As by his wille he wolde be bounde nevere.
But thilke doted fool that eft hath levere
Ycheyned be than out of prison crepe,
God lete him never fro his wo dissevere,
Ne no man him bewayle, though he wepe.
Nu va să spun că-i lanţul lui Satan
La care prinsul roade ne-ncetat.
Zic doar că cel ce s-a văzut vădan,
De bunăvoie n-ar mai sta legat.
Iar tontul ce vrea lanţul înc-odat’
În loc s-o şteargă naibii frumuşel,
Nu-i curme Domnul chinul cel turbat,
Nici nimeni plângă-l, chiar de plânge el!
But yet, lest thow do worse, take a wyf;
Bet ys to wedde than brenne in worse wise.
But thow shal have sorwe on thy flessh, thy lyf,
And ben thy wives thral, as seyn these wise;
And yf that hooly writ may nat suffyse,
Experience shal the teche, so may happe,
That the were lever to be take in Frise
Than eft to falle of weddynge in the trappe.
Ci de-i mai rău fără de rău, ia-ţi soaţă;
Decât să arzi, mai bine te-nsoţeşti.
Dar munci va pate al tău trup o viaţă,
Rob soaţei – cum spun minţi cărturăreşti.
Nici din scripturi de nu te dumireşti,
Din ce-ai să tragi învaţă-te măcar;
Mai bine-n mâini de frizi să nimereşti,
Decât în laţul cununiei iar.
Envoy Envoy
This lytel writ, proverbes, or figure
I sende yow; take kepe of yt, I rede;
Unwys is he that kan no wele endure.
If thow be siker, put the nat in drede.
The Wyf of Bathe I pray yow that ye rede
Of this matere that we have on honde.
God graunte yow your lyf frely to lede
In fredam, for ful hard is to be bonde.
Acest răvaş, sau proverbar, cum vine,
Eu ţi-l trimit: tu vezi de-l foloseşte.
E ne’nţelept cel sastisit de bine.
De nu eşti tare, şovăiala creşte.
Cumătra de la Bath te rog ceteşte:
E despre ce-ţi scrisei acum eu ţie.
Dea Domnul liber să trăieşti, şoimeşte,
Că-i tare greu ca omul rob să fie.
Geoffrey Chaucer traducere de Dan Duţescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro