02 oct.

a (se) veșteji

Verbul a (se) veșteji s-a format, prin derivare, de la cuvântul de bază veșted (adjectiv). Înseamnă, în primul rând, „a deveni sau a face să devină veșted; a-și pierde prospețimea și frăgezimea, a începe să se usuce” – despre plante și părți ale lor. Sensul figurat se referă la oameni, la ceea ce ține de natura omenească – „a-și pierde vlaga, forța, vigoarea, vioiciunea sau puritatea”. Tot în sfera umană, el se poate folosi cu sensul de „a condamna în mod public”.

Cum se observă, explicațiile nu sunt din cale-afară de numeroase, dar sinonimele sunt multe și expresive: a (se) îngălbeni, a (se) ofili, a păli, a (se) usca, a îmbătrâni, a slăbi, a lâncezi, a tânji, a (se) trece, a defăima, a stigmatiza, a blama, a condamna, a dezaproba, a fana, a înfiera, a osândi, a păta, a dezonora, a necinsti, a proscrie, a critica, a reproba, a respinge – precum și o serie de regionalisme și arhaisme. Sunt multe feluri de-a zice același sfârșit…

Continuare »

09 aug.

DOOM 2: fair – a se fana

* fair este un anglicism care păstrează în limba română grafia, pronunţia recomandată de DOOM2 fiind fer; cuvântul are valoare de adjectiv invariabil ori de adverb

* falacios este un termen livresc (sinonim mai rar folosit al lui „înşelător, amăgitor”), adjectiv masculin cu femininul falacioasă-falacioase

! Falern este substantiv propriu neutru, nume de localitate şi de vin

* fan apare ca substantiv masculin cu pluralul fani

! a se fana intră în categoria reflexivelor, verb cu indicativul prezent el se fanează – „a-şi pierde prospeţimea, a se trece, a se ofili, a se veşteji”

© 2021 blog.ro-en.ro