09 oct.

a (se) sprijini

Verbul a (se) sprijini este derivat al substantivului neutru sprijin, și are un singur sens propriu, definit în dicționare cu ajutorul lexemelor sinonime: a (se) susține, a (se) rezema, a (se) propti. Celelalte sensuri sunt figurate, plecând de la primul. Mai întâi, se referă la „a pune bază pe ceva sau a constitui temeiul a ceva; a (se) baza ori întemeia pe ceva”, dar poate avea semnificația de „a ajuta pe cineva sau ceva”, adică a ocroti, a proteja, sau „a-și da concursul la ceva”.

Există și accepții învechite ale verbului, cum e cea regională care se referă la „a ține piept unui atac”, echivalent al lui a rezista. Tot astfel, un sens arhaic al termenului era sinonim cu „a susține, a fi de părere că”, iar unul regional avea în vedere acțiunea de „a opri în loc, a apuca, a prinde”. În această ordine de idei, sinonimele sunt extrem de numeroase (pe lângă cele deja menționate) – a aciua, a ajuta, a apăra, a apuca, a asigura, a bizui, a confirma, a cuibări, a eschiva, a feri, a întâmpina, a lua, a oploși, a opri, a para, a patrona, a primi, a prinde, a pripăși, a purta, a servi, a sluji, a sta, a ține. Și nu am deloc pretenția de a fi epuizat lista…

Continuare »

14 iul.

a refuza

Verbul a refuza vine din franceză (refuser) şi îşi diferenţiază sensurile în funcţie de raportul dintre cel care refuză şi obiectul refuzului. Înseamnă, în primul rând, „a nu accepta, a nu primi ceva ce ţi se oferă, a nu consimţi să primeşti, a considera inacceptabil pentru sine”, fiind sinonim cu a respinge (ceva sau pe cineva).

Modificarea unghiului din care este privită acţiunea aduce cu sine schimbarea sensului – „a nu da ceva ce ţi se cere, a nu consimţi la ceva, a nu voi să faci ceva”. Iar construit cu dativul, verbul înseamnă „a priva de ceva”, având chiar valoare reflexivă (a-şi refuza), situaţie în care este sinonim cu a renunţa (la ceva).

Continuare »

03 mai

DOOM 2: eros – escudo

* eros apare ca noutate, substantiv neutru, termen livresc sinonim cu „libido”. Acestuia i se alătură substantivul propriu masculin *Eros, numele zeului grec al iubirii.

! escatologic apare ca adjectiv masculin cu pluralul escatologici şi femininul escatologică-escatologice. Termenul este folosit pentru elemente care au în vedere !escatologia (totalitatea concepţiilor privind soarta finală a lumii şi a omului), un substantiv feminin pentru care DOOM2 precizează genitiv-dativul unei escatologii, articulat escatologiei.

* eschimosă este denumirea limbii vorbite de eschimoşi, substantiv feminin cu genitiv-dativul eschimosei.

! a se eschiva trece în clasa verbelor exclusiv reflexive, având indicativul prezent el se eschivează

! escudo este un hispanism (denumirea unităţii băneşti din Portugalia), substantiv masculin căruia noul DOOM îi precizează acum şi forma de plural – escudo

© 2021 blog.ro-en.ro