16 feb.

DOOM 2: editorialist – eficientizare

* editorialist (e-di-to-ri-a-list) este un substantiv masculin cu pluralul editorialişti; i se alătură substantivul feminin *editorialistă, care are genitiv-dativul editorialistei şi pluralul editorialiste

* educaţional (e-du-ca-ţi-o-nal) apare ca adjectiv masculin cu pluralul educaţionali şi femininul educaţională-educaţionale

* edulcorat, termen livresc („atenuat, îndulcit”), e menţionat ca adjectiv masculin cu pluralul edulcoraţi şi femininul edulcorată-edulcorate

* EEG (se citeşte eeghe) este abreviere pentru electroencefalogramă – „înregistrarea semnalelor electrice ce rezultă din activitatea creierului”; substantivul neutru are pluralul EEG-uri. Din acelaşi câmp semantic, se regăseşte şi *EKG (citit ekaghe), substantiv neutru cu pluralul EKG-uri, abreviere pentru electrocardiogramă – „test ce măsoară impulsurile electrice ale inimii”.

* a eficientiza (e-fi-ci-en-ti-za) este verb cu indicativul prezent el eficientizează. Din aceeaşi familie lexicală, intră în circuit şi substantivul feminin *eficientizare, cu genitiv-dativul eficientizării şi cu pluralul eficientizări.

© 2024 blog.ro-en.ro