05 ian.

a tărăgăna

Verbul a tărăgăna este înrudit, din punct de vedere etimologic, cu verbul a trage, venit din latina populară. Înseamnă, mai întâi de toate, „a amâna de pe o zi pe alta rezolvarea unei probleme, începerea sau terminarea unei acţiuni etc.”. Dacă procesul este deja în derulare, atunci înseamnă „a face să se (pre)lungească, să se întârzie o acţiune, o soluţionare”.

Prin urmare, se poate referi la lucrări sau acţiuni, subliniind, de fapt, amânarea până la o posibilă nerealizare a celor propuse. Pe de altă parte, are în vedere mersul sau paşii – „a merge alene, încet, anevoie, târându-şi picioarele”, vorba sau cuvintele – „a vorbi rar, lungind fiecare silabă”, la cântec (regional) – „a cânta alene, tânguitor, cu jale”, sinonim cu a doini.

Continuare »

04 iun.

a hori

Verbul a hori are în vedere două planuri complementare ale manifestării artistice: al cântului şi al dansului. Se referă, în primul rând, la „a cânta un cântec, de obicei o horă (din gură sau din fluier)”, iar odată melodia pornită, iute se încinge şi jocul. Hora este un „dans popular românesc cu ritm domol, în care jucătorii se prind de mână, formând un cerc închis”, însă termenul se foloseşte pentru orice dispunere de acest tip a dansatorilor, indiferent de melodie.

Sinonimele sunt destul de numeroase şi diverse – chiuit, chiuitură, doină, strigătură, generalizându-se chiar pentru orice „petrecere ţărănească unde se dansează jocuri populare”. Verbul însuşi stabileşte, prin extindere de sens, sinonimie cu a doini. Şi, ca de obicei, expresiile sunt cele mai interesante: a ieşi la horă (a ajunge la vârsta căsătoriei), a se găti ca de horă (a se îmbrăca de sărbătoare), ori dacă ai intrat în horă, trebuie să joci.

Continuare »

© 2021 blog.ro-en.ro