27 aug.

a (se) acomoda

Verbul a (se) acomoda este un neologism, ajuns la noi pe filieră franceză – accommoder, din latinescul accommodare, și înseamnă (atunci când are în vedere oameni, persoane) „a se deprinde cu noi condiții (de viață, de muncă etc.)”, sinonim cu a se adapta, a se obișnui. Adaptatea la o nouă situație, ce nu poate fi modificată, poate să necesite un efort de voință în acceptarea condițiilor, sinonimele fiind, în acest caz, a se împăca, a se învoi, a se potrivi.

De fapt, semnificația aceasta este una figurată, căci, în sensul propriu, atunci când este reflexiv și urmat de determinări introduse prin prepoziția cu sau la, verbul presupune și „a suferi unele modificări în sensul adaptării la noi condiții fiziologice și de mediu; a se obișnui cu climatul nou”, un posibil echivalent fiind a (se) aclimatiza. În funcție de context, alte sinonime sunt a (se) deda, a (se) deprinde, a (se) familiariza, a (se) învăța ori regionalul a (se) hârsi.

Continuare »

20 ian.

DOOM 2: decriptare – de deasupra

* decriptare (de-crip-ta-re) apare în familia lexicală a lui a decripta, ca substantiv feminin cu genitiv-dativul decriptării şi pluralul decriptări

! decurs nu mai este substantiv neutru, ci apare doar în locuţiuni prepoziţionale ca în decurs de, în decursul

! a se deda trece în categoria reflexivelor şi are indicate o mulţime de forme în DOOM2: indicativul prezent eu mă dedau, noi ne dedăm, voi vă dedaţi şi ei se dedau, imperfectul el se deda, mai-mult-ca-perfectul eu mă dedasem, noi ne dedaserăm, conjunctivul el să se dedea, imperativul negativ nu te deda şi nu vă dedaţi. Pare un verb important…

* Dedal este numele unui personaj mitologic, substantiv propriu masculin

* de deasupra (de peste) este o structură alcătuită din prepoziţie şi prepoziţie (de deasupra mării), spre deosebire de cea anterior (şi încă) existentă, ca în raftul de deasupra (prepoziţie şi adverb)

© 2021 blog.ro-en.ro