02 mart.

a conjectura

Vebul a conjectura vine din limba franceză – conjecturer, la rândul lui provenit din latină – conjecturare. Termenul are legătură cu substantivul cu care se înrudește – conjectură (părere neconfirmată, opinie bazată pe aparențe; ipoteză, presupunere, prezumție, supoziție). Înseamnă, prin urmare, „a face o conjectură”, adică „a judeca după aparențe, prin conjectură”, fiind sinonim cu a presupune, a bănui.

Atunci când l-am întâlnit prima dată, verbul acesta mi s-a părut extrem de ciudat… Nu mă refer neapărat la aspectul lui sonor neobișnuit sau la raritatea utilizării sale, cât la felul în care, deși are aceste caracteristici, este foarte des întâlnit în viața noastră comună: conjecturăm de un miliard de ori pe zi, fără ca măcar să ne dăm seama. De fapt, fără ca măcar să cunoaștem termenul, pentru că – nu așa? – sună destul de prețios.

Și asta n-ar fi încă o problemă, dacă rezultatele la care am ajunge conjecturând ar fi interpretate drept ceea ce sunt: concluzii nefondate ale unor raționamente poate greșite, neverificate și, probabil, fără bază reală ori valoare de adevăr. Însă, de cele mai multe ori, facem presupuneri și ne construim opiniile pe aparențe, considerând în mod eronat că „avem dreptate” în a judeca una sau alta. Evident, uneori e posibil să fie așa, dar… n-am putut să nu mă opresc puțin pentru a reflecta asupra lejerității cu care înlocuim, destul de des, adevărul cu părerile noastre.

27 feb.

DOOM 2: pocher / poker – poftiți

! pocher / poker (e se citește ă) este substantiv neutru cu pluralul pochere/pokere

! podișcă rămâne cu o singură formă de genitiv-dativ – podiștii și o singură formă de plural – podiști

* podologie este substantiv feminin cu genitiv-dativul podologiei („ramură a medicinei care se ocupă cu studiul și tratamentul afecțiunilor piciorului”)

* pofida apare în structura în pofida, locuțiune prepozițională. Termenul se găsește în dicționare și cu forma populară !pofidă, substantiv feminin cu pluralul pofide și genitiv-dativul pofidei („ciudă, necaz”).

* poftiți apare ca interjecție nouă, care se alătură formei mai vechi poftim

25 feb.

Ascensiunea în mediul de business prin limbile străine

A_BEST organizează pe 10 martie 2020, de la ora 18:00, conferința „Ascensiunea în mediul de business prin limbile străine”, ediția a IV-a, în colaborare cu Teleperformance Romania. Cu această ocazie, Jose Kombo, Employer Branding Ambassador Teleperformance Romania, susține o dezbatere interactivă în special despre impactul și importanța limbilor străine în comunicare și CEX (Customer Experience).

În cadrul conferinței „Ascensiunea în mediul de business prin limbile străine”, ediția a IV-a, reprezentantul Teleperformance Romania, Jose Kombo, abordează următoarele subiecte:

Continuare »

20 feb.

DOOM 2: pneumatolit – în poară

! pneumatolit (pne-u-ma-to-lit) are acum și formă de singular; pluralul rămâne pneumatolite, iar el devine astfel substantiv neutru („roci magmatice ale căror minerale sunt formate prin fenomenul de pneumatoliză – totalitate a fenomenelor provocate de acțiunea emanațiilor gazoase dezvoltate din magmă asupra rocilor înconjurătoare cu care ajung în contact, în timpul procesului de formare a unor minerale și roci”)

* pne-u-mo-lo-gi-e este substantiv feminin cu genitiv-dativul pneumologiei („ramură a medicinei care studiază bolile plămânului”)

! poala-Maicii-Domnului este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul poalei-Maicii-Domnului. Din aceeași categorie fac parte !poala-rândunicii (cu pluralul poalei-rândunicii) și !poala-Sfintei-Marii (cu pluralul poalei-Sfintei-Marii).

! poama-câinelui este o altă plantă, substantiv feminin regional cu genitiv-dativul poamei-câinelui. Din aceeași familie, !poamele-mâței este un termen popular, substantiv feminin cu formă de plural articulat.

* poară funcționează în structura în poară, locuțiune adverbială cu sensul „împotrivă, în contra”

18 feb.

Oxford Dictionary adaugă și expresii nigeriene

Oxford English Dictionary a adăugat 29 de expresii nigeriene colocviale după o evaluare efectuată în ianuarie 2020.

O parte dintre termenii recomandați sunt okada, danfo, mama put, agric, barbing salon, gist, Kannywood și alții. De asemenea, “next tomorrow” e una dintre expresiile considerate cele mai vechi dintre cele peste 25 de cuvinte/expresii unice din dialectele nigeriene.

Continuare »

13 feb.

DOOM 2: pluripartid – pluvioscop

* pluripartid înseamnă „cu mai multe partide” și este adjectiv masculin, cu femininul pluripartidă și pluralul pluripartide. Atunci când se discută despre „coexistența mai multor partide într-un sistem”, este vorba despre *pluripartidism, care este substantiv neutru.

* pluripartit („cu mai multe părți”) este adjectiv masculin cu femininul pluripartită și pluralul pluripartite

! plutonier-adjutant primește acum o cratimă și apare ca substantiv masculin compus; se desparte plu-to-ni-er-ad-ju-tant și se prescurtează plt.-adj.; are pluralul plutonieri-adjutanți. Observațiile sunt valabile și pentru !plutonier-major, prescurtat plt.-maj., care are pluralul plutonieri-majori.

! plutonit a devenit substantiv neutru (anterior era feminin) și are, acum, și formă de singular – anterior apărea doar pluralul plutonite („roci magmatice consolidate în adâncurile scoarței terestre”)

! pluvioscop are două depărțiri corecte în silabe – plu-vi-os-cop/plu-vi-o-scop; este substantiv neutru cu pluralul pluvioscoape

© 2020 blog.ro-en.ro