14 oct.

DOOM 2: râia-broaștei – reagravare

! râia-broaștei și !râia-munților sunt nume de plante, substantive feminine compuse cu genitiv-dativul râiei-broaștei, respectiv râiei-munților

! rândunica-Domnului (numele unei păsări) și !rândunică-de-mare (numele unui pește) sunt substantive feminine compuse

! re (notă muzicală) este substantiv masculin cu pluralul re (anterior invariabil)

! a reacorda are două articole diferite, pentru că sunt două verbe diferite; primul înseamnă „a da din nou” – cu prezentul reacórdă, iar al doilea înseamnă „a acorda din nou” – cu prezentul reacordează

* reagravare (re-a-gra-va-re) este substantiv feminin cu genitiv-dativul reagravării și pluralul reagravări

07 oct.

DOOM 2: Războiul celor Două Roze – a se răzni

* Războiul celor Două Roze deschide seria compuselor cu război care denumesc conflicte ce au marcat istoria omenirii (fără a se extinde la nivel mondial); DOOM2 menționează apoi *Războiul de Independență, *Războiul de Secesiune (se-ce-si-u-ne) și *Războiul de 30 de Ani – toate sunt substantive proprii neutre

! a se războli („a se îmbolnăvi”) este un verb reflexiv popular, având indicativul prezent se războlește, imperfectul se războlea, conjunctivul prezent să se războlească

! a se răzgândi trece și el în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent se răzgândește, imperfectul se răzgândea și conjunctivul prezent să se răzgândească

! a se răzghina (mai ales despre animale – „a-și rupe picioarele, depărtându-le prea mult unul de altul”) este regionalism, verb cu indicativul present se răzghină

! a se răzni (a se pierde, a se depărta, a se izola) e verb reflexiv popular cu indicativul prezent se răznește, imperfectul se răznea și conjunctivul prezent să se răznească

30 sept.

DOOM 2: a se rățoi – Război Mondial

! a se rățoi trece în clasa reflexivelor; verb din limbajul familiar, are indicativul prezent se rățoiește, imperfectul se rățoia și conjunctivul să se rățoiască

* rău-platnic apare ca noutate și are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul rău-platnici și femininul rău-platnică / rău-platnice

! a se război este verb reflexiv cu indicativul prezent se războiește, imperfectul se războia și conjunctivul prezent să se războiască

! război-fulger este un substantiv neutru care are acum menționată și forma de plural – războaie-fulger

* Război Mondial (în structurile Primul Război Mondial și al Doilea Război Mondial) este substantiv propriu neutru

23 sept.

DOOM 2: răspicat – a se rătuti

! răspicat apare cu două articole diferite în DOOM2, primul pentru valoarea adjectivală (masculin cu pluralul răspicați și femininul răspicată-răspicate), iar al doilea pentru valoarea adverbială

! a se răsti trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent el se răstește și imperfectul el se răstea; conjunctivul prezent este să se răstească

! răsuflătoarea-pământului este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul răsuflătorii-pământului

! a rășchira („a se întinde în lături”) acceptă două forme pentru indicativul prezent: el rășchiră/rășchirează

! a se rătuti („a-și pierde capul, a se zăpăci, a înnebuni”), verb regional și familiar, trece în clasa reflexivelor; indicativul prezent este el se rătutește, cel imperfect – el se rătutea, iar conjunctivul prezent – să se rătutească

16 sept.

DOOM 2: răsalaltăieri – a răsînțelege

! răsalaltăieri este adverb și acceptă aum două despărțiri corecte în silabe – ră-sa-lal-tă-ieri/răs-a-lal-tă-ieri

* Răsărit este substantiv propriu neutru ce denumește o zonă geografică

! a răscoli nu mai are niciun fel de precizări legate de semnificație și își simplică paradigma, având aceleași forme pentru toate variantele de sens; este verb cu indicativul prezent eu răscolesc și ei răscolesc, cu imperfectul el răscolea și conjunctivul prezent să răscolească

! a răscrăcăra / a răscrăcăna are acum două forme corecte (prima nu era anterior acceptată); este folosit în registrul popular, verb cu indicativul prezent el răscracără/răscracănă

! a răsînțelege („a înțelege perfect, până în cele mai mici amănunte”) se desparte fie ră-sîn-țe-le-ge, fie răs-în-țe-le-ge; indicativul prezent al verbului este eu răsînțeleg, noi răsînțelegem, perfectul simplu eu răsînțelesei, noi răsînțeleserăm și participiul răsînțeles

09 sept.

DOOM 2: rădăcina-ciumei – răposat

! rădăcina-ciumei este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul rădăcinii-ciumei. Tot denumiri de plante – și substantive feminin compuse – sunt !rădăcină-de-lingoare (cu pluralul rădăcini-de-lingoare) și !rădăcină-dulce (cu pluralul rădăcini-dulci).

! rădăcinoasă este substantiv feminin cu genitiv-dativul rădăcinoasei și pluralul rădăcinoase

! a se răfui trece în clasa reflexivelor, cu indicativul prezent se răfuiește, imperfectul se răfuia și conjunctivul să se răfuiască

! a se rămăși (derivat regresiv al lui rămășag) este și el reflexiv acum, cu indicativul prezent se rămășește, imperfectul se rămășea și conjunctivul să se rămășească

* răposat apare cu valori noi – adjectivală și substantivală – masculin cu pluralul răposați și femininul răposată-răposate. Paradoxal, substantivul neutru cu aceeași formă (echivalentul lui răposare) este mai vechi, dar mai rar folosit.

© 2021 blog.ro-en.ro