25 iun.

DOOM 2: posomorâre – postdatare

! posomorâre este substantiv feminin cu genitiv-dativul posomorârii și pluralul posomorâri. Din aceeași familie lexicală, apare și !posomoreală, substantiv feminin și el, cu genitiv-dativul posomorelii și pluralul posomoreli.

! postaprindere este un echivalent mai rar utilizat al lui autoaprindere; vechiul dicționar trimitea la aprindere, dar acum termenul este menționat ca atare – substantiv feminin cu genitiv-dativul postaprinderii și pluralul postaprinderi, cu două variante corecte pentru despărțirea în silabe pos-ta-prin-de-re/post-a-prin-de-re („aprindere întârziată a combustibilului în cilindrii unui motor cu ardere internă”)

! postată / postață apare ca termen regional cu două variante corecte (anterior era considerată corectă doar prima); substantivul feminin are genitiv-dativul postatei/postății și pluralul postate/postăți

* postcomunism apare ca noutate, substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, tot nou este și adjectivul *postcomunist, masculin cu pluralul postcomuniști și femininul postcomunistă-postcomuniste.

* postadatare este substantiv feminin, obținut prin conversiune din verbul a postdata; are genitiv-dativul postadatării și pluralul postdatări

18 iun.

DOOM 2: portunealtă – posesie

! portunealtă se desparte por-tu-neal-tă/port-u-neal-tă; este substantiv feminin cu genitiv-dativul portuneltei și pluralul portunelte

* a porționa (por-ți-o-na) apare ca noutate, verb cu indicativul prezent el porționează

! porumbac este adjectiv (despre păsări – „pestriț”), masculin cu pluralul porumbaci și femininul porumbacă-porumbace

! porunceală este termen popular, substantiv feminin cu genitiv-dativul poruncelii și pluralul porunceli

* posesie (sinonim cu „deținere”) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul posesiei

11 iun.

DOOM 2: portochelari – portschi

! portochelari are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – por-to-che-lari/port-o-che-lari; este substantiv neutru cu pluralul portochelari

! porto-franco este substantiv neutru cu pluralul porto-franco („port, parte dintr-un port sau dintr-o regiune de litoral, în care mărfurile nu sunt supuse taxelor vamale și nici altor formalități fiscal”)

* portorican (referitor la Puerto Rico) are valoare adjectivală sau substantivală, masculin cu pluralul portoricani și femininul portoricană-portoricane. În același timp, pentru varianta Porto Rico dicționarul trimite la Puerto Rico.

* portret-robot apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul portrete-robot

* portschi este substantiv neutru, cu articularea portschiul și pluralul portschiuri („dispozitiv pentru transportarea schiurilor; suport fixat pe capota autoturismelor pentru transportul schiurilor”)

04 iun.

DOOM 2: portfard – porto

* portfard se desparte port-fard și este substantiv neutru cu pluralul portfarduri

! porthart înseamnă „geantă pliantă din piele, pânză, mușama etc. care se poartă atârnată de umăr cu o cruce, fiind folosită pentru păstrarea hărților”; se desparte port-hart și este substantive neutru cu pluralul portharturi

! portland – „ciment obținut prin pulverizarea unui amestec de argilă și de cretă calcinată” – este substantiv neutru

! portlandian poate avea valoare adjectivală – masculin cu pluralul portlandieni și femininul portlandiană-portlandiene, dar și valoare substantivală – este neutru; termenul este folosit în geologie – „(din) ultimul etaj al jurasicului; titanic”

! porto este substantiv neutru, articulat portoul, cu pluralul portouri când e vorba de porții (vin originar din Portugalia)

28 mai

DOOM 2: portavion – porte-bonheur

! portavion se desparte por-ta-vi-on/port-a-vi-on; este substantiv neutru cu pluralul portavioane

! portavoce trece în clasa substantivelor feminine (anterior era neutru); are genitiv-dativul portavocei și pluralul portavoce

* portă apare ca noutate, adjectiv care are formă doar pentru feminin, singular (vena portă) și plural – porte

* portbebé are accent pe ultima silabă; este substantiv neutru cu pluralul portbebeuri

* porte-bonheur este un termen venit din franceză, de unde păstrează și sensul („amuletă, talisman”) și pronunția – portbonör; este substantiv neutru, care se desparte port-bon-heur și are pluralul porte-bonheururi

21 mai

DOOM 2: poroinic – portarmă

! poroinic este numele unei plante; se desparte în silabe po-roi-nic și este substantiv neutru cu pluralul poroinici

! poroplast se desparte po-ro-plast; denumește un „material plastic poros, folosit pentru confecționarea bureților de toaletă, a saltelelor, la izolatul construcțiilor, instalațiilor etc.” și este substantiv neutru cu pluralul poroplaste

! porozitate este substantiv feminin cu genitiv-dativul porozității, care are acum și formă de plural – porozități

! portaltoi este un compus care are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: por-tal-toi/port-al-toi; substantivul denumește planta pe care se face altoirea și este neutru cu pluralul portaltoaie

! portarmă este substantiv feminin și are acum două modalități corecte de despărțire în silabe: por-tar-mă/port-ar-mă

© 2020 blog.ro-en.ro