22 sept.

DOOM 3: Anamaria / Ana-Maria / Ana Maria – anatomopatologă / anatomopatoloagă

+ Anamaria / Ana-Maria / Ana Maria apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul Anamariei / Anei-Maria / Anei Maria

! anamneză este substantiv feminin cu genitiv-dativul anamnezei, care acceptă acum și formă de plural – anamneze

! anart este singularul unui substantiv masculin care se regăsește, în dicționare, doar cu forma de plural – anarți („populație celtică din Antichitate, care a trăit în sec. III-I î. H. în nord-vestul Daciei”); despărțirea în silabe este a-narți

! anastrofă rămâne cu o singură despărțire în silabe, cea bazată pe principiul fonetic: a-nas-tro-fă; substantivul feminin are genitiv-dativul anastrofei și pluralul anastrofe („procedeu stilistic constând în răsturnarea ordinii obișnuite a cuvintelor”)

! anatomopatologă / anatomopatoloagă acceptă două variante (livrescă și colocvială); substantivul feminin are genitiv-dativul anatomopatologei/anatomopatoloagei și pluralul anatomopatologe/anatomopatoloage

15 sept.

DOOM 3: amploaiat – analog

! amploaiat și !amploaiată sunt doi termeni învechiți, cu valoare substantivală; masculinul are pluralul amploaiați, iar femininul are genitiv-dativul amploaiatei și pluralul amploaiate

+ a amprenta apare ca noutate, verb (accentuat pe ultima silabă) cu indicativul prezent eu amprentez, el amprentează, conjunctivul prezent (eu) să amprentez și (el) să amprenteze

! anafóră păstrează o singură variantă fonetică (cu accent pe o), substantiv feminin cu genitiv-dativul anaforei și pluralul anafore; este o figură de stil „care constă în repetarea aceluiași cuvânt la începutul mai multor fraze, părți de frază, versuri pentru accentuarea unei idei sau pentru obținerea unor simetrii”

+ analgosedare (anestezie intraveoasă) apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv dativul analgosedării și pluralul analgosedări

! analog suferă ceva modificări când este adjectiv – masculin cu pluralul analogi și femininul analoagă/analoage; DOOM3 anulează astfel încercarea DOOM2 de a impune formele analogă/analoge, considerate mai elegante, revenind la norma veche

08 sept.

DOOM 3: amfiprostil – Amor

! amfiprostil (templu cu colonade) este substantiv neutru cu pluralul amfiprostiluri

! Amfítrion / Amphítryon (gr.) este un erou mitic pentru numele căruia sunt acceptate ambele variante grafice indicate (cea ajunsă la noi din latină – Amphítrion, menționată în DOOM2, nu mai este recomandată acum); este substantiv propriu masculin

! amharică este limba oficială vorbită în Etiopia, substantiv feminin cu genitiv-dativul amharicei (cu silaba a doua accentuată)

! amniotic apare ca adjectiv masculin cu pluralul amniotici și femininul amniotică-amniotice; structurile în care poate fi folosit sunt, de regulă, lichid amniotic, sac amniotic, membrană amniotică

+ Amor (zeul iubirii la romani) este substantiv propriu masculin (accentul cade pe a doua silabă)

01 sept.

DOOM 3: amerindiancă – amfidromic

+ amerindiancă apare ca noutate, substantivul feminin corespunzător lui amerindian; se desparte a-me-rin-di-an/a-mer-in-di-an, având genitiv-dativul amerindiencei și pluralul amerindience

! amfetamină are acum, pe lângă forma mai veche de genitiv-dativ amfetaminei, și formă de plural amfetamine

! amfiartroză (articulație mobilă) este un termen medical, substantiv feminin cu genitiv-dativul amfiartrozei, termen căruia DOOM2 îi scosese din uz forma de plural, deși vechile norme o menționau; DOOM3 revine și menționează pluralul amfiartroze

! amfibolie (ambiguitate) trece prin aceeași situație; termenul livresc este substantiv feminin cu genitiv-dativul amfiboliei, al cărui plural revine, după ce DOOM2 nu-l mai recomanda: amfibolii (exprimări ambigue)

! amfidromic (am-fi-dro-mic) apare ca adjectiv masculin (însoțind un substantiv neutru, de pildă punct anmfidromic) și feminin (într-o structură de tipul regiune amfidromică), cu pluralul amfidromice (termenul se referă la punctul maxim al mareelor)

25 aug.

DOOM 3: ambiguu – americano – nord-coreean

! ambiguu are acum două pronunții și două despărțiri corecte în silabe (am-bi-guu/am-bi-gu-u) – adică ultimul u poate fi și semivocală, și vocală; observația este valabilă doau pentru masculinul singular al adjectivului, al cărui pluralul se desparte am-bu-gui, în timp ce femininul nu renunță la hiat: am-bi-gu-ă (cu pluralul am-bi-gu-e)

! ambii trece și el în clasa pronumelui (ca și !amândoi); femininul este ambele, iar formele de genitiv sunt ambilor / ambelor (poate avea și valoare adjectivală)

+ ambulanțier apare ca noutate, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală; pluralul este ambulanțieri, iar femininul este ambulanțieră-ambulanțiere

+ ameliorator (a-me-li-o-ra-tor) primește o valoare morfologică nouă – este menționat și ca substantiv masculin cu pluralul amelioratori

+americano – nord-coreean este un compus nou, adjectiv cu pluralul americano – nord-coreeni și femininul americano – nord-coreeană (plural americano – nord-coreene / precum în structura relațiile americano – nord-coreene)

18 aug.

DOOM 3: amantlâc – amândoi

+ amantlâc apare ca noutate, termen din registrul familiar ce are două despărțiri corecte în silabe (a-man-tlâc/a-mant-lâc), substantiv neutru cu pluralul amantlâcuri

+ amar primește două valori noi (pe lângă cea adjectivală și substantivală); poate fi interjecție în structuri de tipul „Vai și-amar de el!”, dar și adverb – „Suferă amar.

! amatorism este substantiv neutru folosit în registrul familiar, care primește acum și formă de plural – amatorisme

+ amazonian este și el nou, adjectiv masculin cu pluralul amazonieni și femininul amazoniană-amazoniene

! amândoi își schimbă valoarea morfologică – nu mai este numeral colectiv, ci pronume (Amândoi au venit.) sau adjectiv pronominal (Elevii amândoi au promovat.); formele de genitiv-dativ sunt amânduror (dacă este antepus) / amândourora (în celelalte situații)

© 2023 blog.ro-en.ro