29 sept.

Cursuri online de limba română pentru străini

Cea de-a treia serie de cursuri de limba română, predată ca limbă străină, este organizată exclusiv online de Institutul Cultural Român (ICR), prin intermediul platformelor Zoom sau Google Meet. Doritorii pot opta pentru un modul de limba română, cu o durată totală de 40 de ore, fie dimineața (în intervalul 9:30-11″30), fie seara (în intervalul 18:30-20:30), în perioada 5 octombrie – 9 decembrie 2020 sau 6 octombrie – 10 decembrie 2020. Data limită pentru înscriere este 30 septembrie 2020. Testarea de nivel are loc online, în data de 1 octombrie 2020, la ora 12:00, folosind Zoom sau Google Meet.

Grupele reunesc între 6 și 12 cursanți. Pentru a se putea forma o grupă pentru fiecare nivel, numărul minim este de șase participanți. Taxa de înscriere pentru un modul de 40 de ore de curs este de 150 EUR sau 740 RON, achitați prin transfer bancar. În acest preț sunt incluse testul de nivel și materialele folosite. Detalii suplimentare și orar se pot accesa online.

Continuare »

27 aug.

DOOM 2: a preambala – a preaslăvi

* a preambala (pre-am-ba-la) este verb cu indicativul prezent – el preambalează

! Preasfinția Sa este locuțiune prepozițională; se desparte Preas-fin-ți-a/Prea-sfin-ți-a, are genitiv-dativul Preasfinției Sale (abreviat P.S.S.) și pluralul Preasfințiile Lor. Din aceeași familie, sunt menționate și locuțiunile pronominale !Preasfinția Ta, !Preasfinția Voastră și !Preasfințiile Voastre.

! preasfințit este adjectiv din fondul vechi al limbii, masculin cu pluralul preasfințiți. Termenul se utilizează astăzi ca substantiv propriu masculin – !Preasfințitul, cu vocativul Preasfințite.

! preasfânt are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe – preas-fânt/prea-sfânt; este adjectiv masculin cu pluralul preasfinți și femininul preasfântă-preasfinte

! a preaslăvi (preas-lă-vi/prea-slă-vi) este un termen învechit, verb cu indicativul prezent eu preaslăvesc, imperfectul el preaslăvea și conjunctivul să preaslăvească

20 aug.

DOOM 2: Preacuvioșia Sa – în prealabil

! Preacuvioșia Sa deschide seria locuțiunilor pronominale, întregită de formele !Preacuvioșia Ta și !Preacuvioșia Voastră; despărțirea în silabe (Prea-cu-vi-o-și-a) și genitiv-dativul sunt similare – Preacuvioșiei Sale/Tale/Voastre. Acestora li se adaugă forma *Preacuvioșiile Voastre, care apare ca noutate.

* preaderare (pre-a-de-ra-re) este substantiv feminin cu genitiv-dativul preaderării

* Preafericitul apare ca substantiv propriu masculin cu vocativul Preafericite. După același tipar este compus și *Preaînaltul – substantiv propriu masculin cu vocativul Preaînalte.

* preajma este folosit în locuțiuni prepoziționale (cu genitivul) din/în/prin preajma lui. Dicționarul menționează separat forma !preajmă, folosită în locuțiuni adverbiale de tipul din/în/prin preajmă (stai prin preajmă), dar și *preajmă-, care alcătuiește locuțiuni prepoziționale (cu dativul) – din/în/prin preajmă-i.

* prealabil (pre-a-la-bil) are o valoare nouă (pe lângă cea adjectivală, mai veche), fiind folosit în locuțiunea adverbială în prealabil („mai întâi, mai înainte de…”)

13 aug.

DOOM 2: a prădui – Preacurata

* a prădui apare ca fiind nou, verb cu indicativul prezent ei prăduiesc, imperfectul el prăduia și conjunctivul el să prăduiască

* prăjitor dublează substantivul masculin cu aceeași formă de singular (care se referă la persoane), cu un substantiv neutru (aparat), care are pluralul prăjitoare

! prășire este substantiv (obținut prin conversiune din infinitivul lung al verbului corespunzător), feminin cu genitiv-dativul prășirii și pluralul prășiri

! prâslea este substantiv care are atât gen masculin, cât și feminin; are genitiv-dativul lui prâslea și pluralul prâslea. Un compus al lui este Prâslea-cel-Voinic (substantiv propriu).

* Preacurata este substantiv propriu nou, cu genitiv-dativul Preacuratei

06 aug.

DOOM 2: pound – praporgic/praporcic

* pound este un anglicism care se pronunță paŭnd; este substantiv masculin cu pluralul pounzi („unitate de măsură anglo-saxonă a greutății egală cu 453,59 g; livră”)

! pozeur este un termen livresc venit din franceză, de unde păstrează și pronunția – pozör (se desparte po-zeur); are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul pozeuri

* poziție-cheie apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul poziției-cheie și pluralul poziții-cheie (articulat pozițiile-cheie)

* a poziționa (po-zi-ți-o-na) este și el nou, verb cu indicativul prezent el poziționează

! praporgic / praporcic este un termen învechit, substantiv masculin cu pluralul praporgici/praporcici („sublocotenent în vechea armată rusă”)

30 iul.

DOOM 2: poșircă – potroacă

! poșircă este un termen folosit în limbaj popular, familiar – „băutură alcoolică slabă, de proastă calitate”; substantivul feminin are genitiv-dativul poșircii și pluralul poșirci

! poșovoaica este numele unui „dans popular românesc, asemănător brâului, răspândit în regiunea Caransebeșului; melodie după care se execută acest dans”, substantiv feminin cu genitiv-dativul poșovoaicii

* potriva apare în structura pe potriva – locuțiune prepozițională (pe potriva cuiva); apare și varianta *potrivă- (locuțiunea prepozițională în structuri de tipul pe potrivă-i)

* potrivit apare cu valoare adverbială ca noutate

* potroacă înseamnă „foarte acru / sărat” și are, ca noutate, valoare adverbială

© 2020 blog.ro-en.ro