25 nov.

DOOM 2: a recura – redoare

* a recura este înregistrat ca noutate (înseamnă „a recurge la cineva; a face recurs”), verb cu indicativul prezent el recurează

! a reda apare acum cu două articole separate, câte unul pentru fiecare sens al verbului, între ele existând și diferențe în paradigmă; astfel, pentru sensul „a da din nou”, imperfectul este el redădea, iar mai-mult-ca-perfectul este eu redădusem și noi redăduserăm; pentru sensul „a descrie” însă, imperfectul este el reda, iar mai-mult-ca-perfectul este eu redasem și noi redaserăm

* a redefini este nou, verb cu indicativul prezent eu redefinesc și ei redefinesc, cu imperfectul redefinea și conjunctivul present să redefinească

* a redimensiona apare și el ca noutate, verb cu indicativul prezent redimensionează

! redoare („lipsă de suplețe, rigiditate”) este substantiv feminin cu genitiv-dativul redorii și pluralul redori

18 nov.

DOOM 2: recorder – a se reculege

* recorder este un anglicism care păstrează pronunția din limba de origine – ricordăr; substantivul neutru are pluralul recordere

! recordmen și-a schimbat grafia (anterior era recordman); se desparte re-cord-men și este substantiv masculin cu pluralul recordmeni. Din aceeași familie lexicală, !recordmenă este substantiv feminin cu genitiv-dativul recordmenei și pluralul recordmene.

* a recorela e verb nou cu indicativul prezent recorelează. Tot acum este menționat *recorelare, substantiv feminin cu genitiv-dativul recorelării și pluralul recorelări.

! recreere (odihnă) se desparte ferm de recreare (creare din nou); este substantiv feminin cu genitiv-dativul recreerii și și pluralul recreeri

! a se reculege trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent el se reculege și noi ne reculegem, având pentru participiu forma recules

11 nov.

DOOM 2: recognoscibil – a reconverti

* recognoscibil este adjectiv, masculin cu pluralul recognoscibili și pluralul recognoscibilă-recognoscibile

* a reconfigura este și el nou, verb cu indicativul prezent el reconfigurează

* reconsolidare este substantiv feminin, cu genitiv-dativul reconsolidării și pluralul reconsolidări

* reconversie (schimbare profesională) se desparte re-con-ver-si-e și este substantiv feminin cu genitiv-dativul reconversiei și pluralul reconversii; termenul este diferit de mai vechiul reconversiune (schimbare economică, tehnică)

* a reconverti este verb cu indicativul prezent eu reconvertesc și ei reconvertesc, imperfectul el reconvertea și conjunctivul prezent el să reconvertească

04 nov.

DOOM 2: a se recăsători – reclasificare

! a se recăsători trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent el se recăsătorește, imperfectul se recăsătorea și conjunctivul să se recăsătorească

* recenzare apare ca noutate, cu două sensuri diferite – a face o recenzie sau un recensământ; este substantiv feminin cu genitiv-dativul recenzării și pluralul recenzări

* recidivare s-a substantivizat complet (din infinitiv lung), feminin cu genitiv-dativul recidivării și pluralul recidivări

* a recircula este nou și are o singură formă indicată – indicativul prezent el recirculă

* a reclasifica apare și el ca noutate (indicativul prezent el reclasifică), alături de substantivul corespunzător *reclasificare (cu pluralul reclasificări)

28 oct.

DOOM 2: a reatribui – recăpătare

* a reatribui apare ca noutate; se desparte re-a-tri-bu-i și este verb cu indicativul prezent el reatribuie, imperfectul reatribuia și conjunctivul prezent să reatribuie

* a reboteza este și el nou – verb cu indicativul prezent tu rebotezi și el rebotează

* rebusist are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul rebusiști și femininul rebusistă-rebusiste

! recamier și-a schimbat pronunția – re-ca-mi-er (anterior se termina în diftong); substantivul neutru are pluralul recamiere

! recăpătare este substantiv obținut din infinitivul lung al lui a recăpăta; este feminin cu genitiv-dativul recăpătării și pluralul recăpătări

21 oct.

DOOM 2: realimentare – a reanclanșa

! realimentare (re-a-li-men-ta-re) este substantiv feminin cu genitiv-dativul realimentării și pluralul realimentări

! realizator (re-a-li-za-tor) are valoare adjectivală și substantivală, masculin cu pluralul realizatori și femininul realizatoare

* a reamenaja (re-a-me-na-ja) apare ca noutate, verb cu indicativul prezent el reamenajează, noi reamenajăm și conjunctivul prezent să reamenajeze

* a reamplasa (re-am-pla-sa) are indicativul prezent el reamplasează

* a reanclanșa („a realiza o reanclanșare automată rapidă”, adică „restabilirea automată a alimentării unui circuit întrerupt automat în urma unui scurtcircuit”) este verb cu indicativul el reanclanșează, noi reanclanșăm și gerunziul reanclanșând

© 2021 blog.ro-en.ro