21 mai

DOOM 2: poroinic – portarmă

! poroinic este numele unei plante; se desparte în silabe po-roi-nic și este substantiv neutru cu pluralul poroinici

! poroplast se desparte po-ro-plast; denumește un „material plastic poros, folosit pentru confecționarea bureților de toaletă, a saltelelor, la izolatul construcțiilor, instalațiilor etc.” și este substantiv neutru cu pluralul poroplaste

! porozitate este substantiv feminin cu genitiv-dativul porozității, care are acum și formă de plural – porozități

! portaltoi este un compus care are două variante corecte pentru despărțirea în silabe: por-tal-toi/port-al-toi; substantivul denumește planta pe care se face altoirea și este neutru cu pluralul portaltoaie

! portarmă este substantiv feminin și are acum două modalități corecte de despărțire în silabe: por-tar-mă/port-ar-mă

14 mai

DOOM 2: populism – porno

* populism apare ca noutate, substantiv masculin care înseamnă „atitudine social-politică, adesea conjuncturală sau demagogică, urmărind câștigarea simpatiei populare”. Din aceeași familie lexicală, dicționarul înregistrează adjectivul *populist, nou și el, masculin cu pluralul populiști și femininul populistă-populiste.

! porc-de-mare este un substantiv compus, masculin cu pluralul porci-de-mare (nume de pește). Din aceeași familie lexicală, mai sunt menționate câteva compuse, precum numele de rozătoare !porc-ghimpos (masculin cu pluralul porci-ghimpoși) și !porc-spinos (masculin cu pluralul porci-spinoși). Tot compuse sunt și !porc-mistreț (masculin cu pluralul porci-mistreți) ori !porc-sălbatic (masculin cu pluralul porci-sălbatici), substantive care sunt echivalente.

! porcoi / purcoi (grămadă) acceptă acum ambele variante, substantiv neutru cu pluralul porcoaie/purcoaie. Există și diminutivul corespunzător, care suportă aceeași schimbare – !porcoiaș/purcoiaș (grămăjoară), substantiv neutru cu pluralul porcoiașe/purcoiașe.

! porneală este un termen popular, substantiv feminin cu genitiv-dativul pornelii și pluralul porneli

* porno apare ca noutate, adjectiv invariabil

12 mai

Coronavirus și un vocabular nou

Un cuvânt nou este introdus în dicționarul Merriam-Webster atunci când este clară utilizarea frecventă de către mulți scriitori. De obicei, acest proces durează cel puțin câțiva ani, dar există cazuri extraordinare când un nou termen pătrunde într-o limbă și devine imediat parte a vocabularului colectiv zilnic. Acesta este cazul limbajului referitor la pandemia de coronavirus. Datorită vitezei cu care aceste noi cuvinte au devenit esențiale pentru comunicare, s-a efectuat o actualizare specială.

Printre termenii recent adăugați se află „deepfake”, „fan art”, „truthiness” și termeni medicali.

Continuare »

07 mai

DOOM 2: ponei – pop-rock

! pónei / ponéi are acum două variante accentuale corecte (se poate pronunța atât cu accent pe prima, cât și pe ultima silabă); este substantiv masculin cu pluralul pónei/ponéi

! a se ponorî este un regionalism („a se surpa, a se înclina”), verb care trece în clasa reflexivelor; formele precizate sunt indicativul prezent (el) se ponorăște, imperfectul se ponora, perfectul simplu (el) se ponorî, (ele) se ponorâră, mai-mult-ca-perfectul (el) se ponorâse, (ele) se ponorâseră, conjunctivul prezent să se ponorască, gerunziul ponorându-se, participiul ponorât

* pop-corn este un anglicism, substantiv neutru nou

* popicăreasă apare ca noutate, corespondentul feminin al lui popicar (care e mai vechi); termenul înseamnă „jucătoare de popice”, are genitiv-dativul popicăresei și pluralul popicărese

* pop-rock e și el o noutate din engleză, substantiv neutru ce denumește un stil de muzică

30 apr.

DOOM 2: pomicultoare – poncif

* pomicultoare apare ca noutate, alternativa feminină a mai vechiului pomicultor; substantivul are genitiv-dativul pomicultoarei și pluralul pomicultoare

! pomină funcționează exclusiv în locuțiunea adjectivală de pomină

* pompieristic (pom-pi-e-ris-tic) este adjectiv nou, masculin cu pluralul pompieristici și femininul pompieristică-pompieristice (despre stil, vorbire, ton – bombastic)

! ponce vine din franceză, de unde păstrează și pronunția – pons; este adjectiv pentru substantivul piatră/pietre ponce

! poncif este substantiv neutru care are acum două forme de plural – poncifuri/poncife („idee, afirmație banală, loc comun”)

23 apr.

DOOM 2: politicianist – pomeți

! politicianist (po-li-ti-ci-a-nist) își pierde valoarea substantivală și rămâne doar adjectiv („care face politică în scopul realizării intereselor personale”); masculinul are pluralul politicianiști și femininul politicianistă-politicianiste

* politolog (specialist în științe politice) este substantiv masculin cu pluralul politologi. Mult mai rar se folosește femininul corespunzător, *politologă, cu genitiv-dativul politologei și pluralul politologe.

* poliuretanic (po-li-u-re-ta-nic) este adjectiv masculin cu pluralul poliuretanici și femininul poliuretanică-poliuretanice

! Polul Nord și !Polul Sud apar ca substantive proprii masculine

! pomeți (umărul obrazului) este substantiv masculin cu formă doar pentru plural

© 2020 blog.ro-en.ro