09 sept.

DOOM 2: rădăcina-ciumei – răposat

! rădăcina-ciumei este numele unei plante, substantiv feminin cu genitiv-dativul rădăcinii-ciumei. Tot denumiri de plante – și substantive feminin compuse – sunt !rădăcină-de-lingoare (cu pluralul rădăcini-de-lingoare) și !rădăcină-dulce (cu pluralul rădăcini-dulci).

! rădăcinoasă este substantiv feminin cu genitiv-dativul rădăcinoasei și pluralul rădăcinoase

! a se răfui trece în clasa reflexivelor, cu indicativul prezent se răfuiește, imperfectul se răfuia și conjunctivul să se răfuiască

! a se rămăși (derivat regresiv al lui rămășag) este și el reflexiv acum, cu indicativul prezent se rămășește, imperfectul se rămășea și conjunctivul să se rămășească

* răposat apare cu valori noi – adjectivală și substantivală – masculin cu pluralul răposați și femininul răposată-răposate. Paradoxal, substantivul neutru cu aceeași formă (echivalentul lui răposare) este mai vechi, dar mai rar folosit.

02 sept.

DOOM 2: rașchetator – răcoritoare

* rașchetator apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul rașchetatori. Este menționat, de asemenea, și corespondentul feminin al acestuia, *rașchetatoare, substantiv cu genitiv-dativul rașchetatoarei și pluralul rașchetatoare.

* ratat este nou, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală, cu pluralul masculin ratați și femininul ratată-ratate

* rating este un anglicism care își păstrează pronunția – reĭting; este un substantiv neutru și are pluralul ratinguri

* ravioli se desparte ra-vi-o-li; este substantiv masculin, vine din italiană, iar forma de plural este singura menționată

! răcoritoare este substantiv feminin care, până acum, avea o singură formă – cea de plural; DOOM2 menționează acum și forma de genitiv-dativ – răcoritoarei, validând astfel forma de singular

26 aug.

DOOM 2: rap – rastel

* rap vine din engleză și se pronunță rep; este substantiv neutru, articulat rapul. Din aceeași familie lexicală, este menționat și *rapper care se pronunță répăr – substantiv masculin cu pluralul rapperi.

! rapăn (cu accent pe prima silabă) este folosit în registrul popular, substantiv neutru cu pluralul rapăne

* rapidist apare ca noutate, cuvântul putând avea atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul rapidiști și femininul rapidistă-rapidiste

* raptus (tulburare mintală – „impuls brusc și necontrolat care pune subiectul în situația de a îndeplini acte violente și grave”) este substantiv neutru

! rastel (suport) este substantiv neutru cu pluralul rastele

19 aug.

DOOM 2: ramer – ranversare

* ramer și *rameră (ambele cu accent pe vocala e) apar ca noutăți, referindu-se la sportivii care manevrează ramele unei ambarcațiuni; masculinul are pluralul rameri, iar femininul are pluralul ramere

! a se ramoli trece în clasa reflexivelor; are indicativul prezent se ramolește și imperfectul se ramolea, iar conjunctivul prezent este să se ramolească. Din participiul acestui verb, apare ca noutate adjectivul *ramolit, care are și valoare substantivală; masculinul are pluralul ramoliți și femininul ramolită-ramolite.

! ranch (fermă) este un anglicism care păstrează pronunția renč; este substantiv neutru articulat ranch-ul, cu pluralul ranch-uri

* ranger vine din aceeași zonă și se pronunță réĭnğăr; este substantiv masculin cu pluralul rangeri

! ranversare e folosește rar, vine din verbul a ranversa, și înseamnă „figură acrobatică de zbor, într-un plan vertical, prin care avionul își schimbă direcția cu 180°, întorcându-se pe o aripă”; substantivul feminin are genitiv-dativul ranversării și pluralul ranversări

12 aug.

DOOM 2: ragtime – Ramadan

* ragtime este un anglicism care își păstrează pronunția régtaĭm, substantiv neutru articulat ragtime-ul și având pluralul ragtime-uri („stil pianistic la modă în perioada 1896-1917, reprezentând unul dintre elementele constitutive ale jazzului și caracterizat printr-o muzică veselă și optimistă, în tempo moderat, cu formă simetrică”)

* rahat (excrement) este introdus ca noutate, substantiv masculin cu pluralul rahați. Cealaltă accepție a termenului se referă la „produs de cofetărie” și este substantiv neutru, pluralul rahaturi fiind folosit și în registrul familiar, cu sensul de „lucruri fără importanță”.

! rahianestezic nu mai trimite la „anestezic” – înseamnă „(medicament, substanță) cu acțiune anestezică locală, care se injectează în canalul rahidian” -, și are acum paradigmă completă; adjectivul masculin are pluralul rahianestezici și femininul rahianestezică-rahianestezice, iar pentru despărțirea în silabe, acceptă două variante ra-hi-a-nes-te-zic/ra-hi-an-es-te-zic. Aceleași modificări apar și în cazul substantivului feminin corespunzător, !rahianestezie, care are acum menționată și forma pentru genitiv-dativ – rahianesteziei.

! rai (paradis, roată) este substantiv neutru cu pluralul raiuri

* Ramadan este numele unei sărbători, substantiv propriu neutru

05 aug.

DOOM 2: radiostea – rafinaj

! radiostea trimitea anterior la „stea”, dar acum are propriul articol de dicționar; are două despărțiri corecte în silabe (ra-di-os-tea/ra-di-o-stea) și este substantiv feminin cu genitiv-dativul radiostelei și pluralul radiostele – „radiosursă de dimensiuni foarte mici (cât un punct)”

! radiotelescop este substantiv neutru cu două despărțiri corecte în silabe – ra-di-o-te-les-cop/ra-di-o-te-le-scop – și cu pluralul radiotelescoape („instrument folosit la recepționarea și studierea undelor radiofonice emise de corpurile cerești”)

! radiotransmisiúne / radiotransmísie acceptă acum ambele forme, precum și două despărțiri corecte în silabe ra-di-o-tran-smi-si-u-ne/ra-di-o-trans-mi-si-u-ne (despărțire valabilă și pentru cealaltă variantă a termenului); este substantiv feminin cu genitiv-dativul radiotransmisiúnii/radiotransmísiei și pluralul radiotransmisiúni/radiotransmísii

! radiu [pronunțat rádĭu] rămâne cu o singură formă corectă (cea cu m final nu mai este consemnată); este substantiv neutru ce denumește un „element radioactiv care se găsește în minereurile de uraniu, folosit în medicină și în fizica nucleară”, cu simbolul Ra

! rafinaj, substantiv neutru care acum are și formă pentru plural – rafinaje, este un echivalent al femininului rafinare

© 2021 blog.ro-en.ro