28 apr.

DOOM 3: africanologă/africanoloagă – afro-jazz

! africanologă / africanoloagă are două forme acceptate în DOOM3, primul asociat registrului livresc, cel de-al doilea – registrului colocvial; substantivul feminin are genitiv-dativul africanologei/africanoloagei și pluralul africanologe/africanoloage

! africat este un adjectiv asociat substantivului neutru sunet; femininul apare în structuri de tipul consoană africată, iar pluralul este africate

+ afrikaans se pronunță afrikans și se desparte a-fri-kaans; valoarea adjectivală invariabilă este nou introdusă în DOOM3 – cuvinte afrikaans. Limba vorbită de această populație este !afrikaans („dialect al limbii olandeze vorbit de urmașii burilor în Republica Africa de Sud”), substantivul care o denumește fiind neutru. Un vorbitor al acestei limbi, deținător al acestei moșteniri culturale, se numește !afrikander (forma cu a dublu a dispărut) – termenul fiind substantiv masculin cu pluralul afrikanderi.

+ afro-american (african din America) este un compus menționat ca noutate, având atât valoare adjectivală, cât și substantivală; masculinul are pluralul afro-americani, iar adjectivul feminin afro-americană are pluralul afro-americane. Din aceeași familie lexicală, este precizat substantivul feminin +afro-americancă, cu genitiv-dativul afro-americancei și pluralul afro-americance.

+ afro-jazz este nou și are două pronunții acceptate – afroğaz/afrogez, ultima fiind varianta originală din engleză; este substantiv neutru și se articulează afro-jazzul

21 apr.

DOOM 3: în afară că – afixoid

+ în afară că este o structură folosită în limbaj familiar, având, din punct de vedere morfologic, valoare de locuțiune conjuncțională

! afgan rămâne cu o singură formă (DOOM2 menționa și varianta afghan); termenul are valoare adjectivală sau substantivală, masculin cu pluralul afgani și femininul afgană-afgane. Modificarea este suferită și de substantivul feminin !afgană, care denumește limba vorbită de aceasta populație (forma afghană dispare).

! afid rămâne cu o singură formă (femininul afidă nu mai este menționat); substantivul neutru se referă la „subordin de insecte homoptere, cuprinzând păduchii de plante mici, cu forme aripate și nearipate (Aphidinea); insectă care face parte din acest subordin” și are pluralul afide

+ a se afirma apare ca noutate, verb reflexiv cu indicativul prezent eu mă afirm, el se afirmă, conjunctivul prezent să mă afirm, el să se afirme, imperativul afirmă-te și gerunziul afirmându-mă („a se remarca, a se manifesta în chip deosebit”)

+ afixoid este substantiv neutru cu pluralul afixoide („element de compunere tematică; pseudoafix”)

14 apr.

DOOM 3: aerofagie – din/în afara-

! aerofagie este substantiv feminin cu genitiv-dativul aerofagiei, care primește în DOOM3 și formă de plural – aerofagii; este un „act reflex caracterizat prin înghițirea, odată cu saliva sau cu alimentele ingerate, a unei cantități mari de aer (ducând la tulburări funcționale)”

! aerofobie – „fobie față de curenții de aer” – este substantiv feminin cu genitiv-dativul aerofobiei, care are acum și formă de plural aerofobii

! aeros este un echivalent învechit al lui „aerian”, adjectiv masculin cu pluralul aeroși și femininul aeroasă-aeroase

+ aerosolizare apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul aerosolizării și pluralul aerosolizări

+ din/în afara- este o structură menționată ca locuțiune prepozițională (cu dativul), așa cum reiese din exemplul în afara-i

07 apr.

DOOM 3: advertising – aerobic

! advertising este un englezism, substantiv neutru care denumește „totalitatea procedeelor prin care un mesaj (un produs, un serviciu, o idee etc.) este promovat către public; publicitate”; modificările față de DOOM2 se referă mai întâi la pronunție – edvărtaĭzing (în loc de advertáĭzing) și la menționarea forme articulate – advertisingul

+ advertorial (ad-ver-to-ri-al) apare ca noutate, substantiv neutru cu pluralul advertoriale

! advon („tinda dinăuntru a unei biserici creștine”) este substantiv neutru cu pluralul advoane (nu mai apare forma advonuri, care era și ea menționată în DOOM2)

+ ex aequo este expresie latinească, pronunțată în românește eksekvo – „la egalitate”; funcționează ca locuțiune adjectivală și adverbială, în structuri de tipul premii ex aequo, premianți ex aequo etc.

! aerobic suferă ceva modificări atunci când are valoare adjectivală, deoarece are formă pentru masculine, dar funcționează și în structuri neutre, precum „exercițiu aerobic”; femininul este aerobică-aerobice

31 mart.

DOOM 3: aduct – adversativă

! aduct („amestec cristalin în care o substanță este înglobată în rețeaua cristalină a altei substanțe”) este substantiv neutru și primește acum și formă de plural – aducte

! aductor este adjectiv masculin cu pluralul aductori (în structura mușchi aductori), iar pentru feminin aductoare (în structura funcție aductoare). Substantivul feminin !aducție rămâne cu această formă pentru utilizarea în anatomie, în timp ce !aducțiune este folosit în domeniul tehnic (în DOOM2 apăreau ca variante nespecializate, putând fi alternativ folosite).

! a adumbri primește o lămurire de sens – „a ține umbră”; se folosește rar și are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – a-dum-bri / ad-um-bri. Lexemul se diferențiază de reflexivul !a se adumbri, rar folosit și el, dar care înseamnă „a se adăposti la umbră”.

! adunător este, atunci când are sensul de „persoană care adună”, atât adjectiv, cât și substantiv – masculin cu pluralul adunători și femininul adunătoare

+ adversativă se numește propoziția de acest tip, substantiv feminin cu genitiv-dativul adversativei și pluralul adversative

24 mart.

DOOM 3: adoptator – a-și aduce aminte

! adoptator este termen juridic, cu valoare adjectivală sau substantivală – masculin cu pluralul adoptatori și femininul singular/plural adoptatoare

! adpres se folosește în botanică („alipit de tulpină”); adjectivul masculin (perișor adpres) are pluralul adpreși, iar femininul (albăstriță adpresă) are pluralul adprese

+ adresabilitate apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul adresabilității (fără formă de plural)

! a aduce este verb cu indicativul prezent eu adúc, el adúce și ei adúc, perfectul simplu eu aduséi, noi adúserăm, mai-mult-ca-perfect noi aduséserăm; conjunctiv prezent este eu să aduc și el să aducă; la imperativ apare modificarea de accent, forma recomandată fiind adú, dar fiind acceptată și cea familiară – ‘adu; formele nepersonale sunt gerunziul aducând și participiul adus

+ a-și aduce aminte (sinonim cu a-și aminti) este locuțiune verbală, înregistrată separat de cea înrudită – a aduce aminte; imperativul acceptă două variante corecte – adú-ți aminte, dar și ádu-ți aminte în limbajul familiar

© 2022 blog.ro-en.ro