17 mart.

Lectoratele de limba română din Franţa

Joi, 13 martie 2008, a avut loc în Franţa, la Palatul Behague, dezbaterea anunţată pe tema relansării lectoratelor de limbă română din această ţară. Discuţiile, deosebit de animate, au fost moderate de ambasadorul României la Paris, Teodor Baconschi. Rând pe rând, şi-au expus opiniile şi informaţiile pe această temă Ionela Dabija, directorul Institutului limbii române de la Bucureşti, cei doi lectori de la Universităţile Paris IV şi Paris III, Mircea Goga şi Marina Dumitriu, Christiane Brabenec, care gestionează dosarul România la Ministerul francez al învăţământului superior şi cercetării, profesorii Alvaro Rocchetti (Sorbonne Paris 3) şi Alain Vuillemin (Universite d’Artois), Robert Adam, reprezentantul Institutului Cultural Român din Paris, precum şi membri ai corpului diplomatic din capitala Franţei.

Pornind de la analiza situaţiei actuale, când în mai puţin de 10 ani numărul lectoratelor de limba română a scăzut de la 13 la 7, participanţii au trasat o serie de direcţii care trebuie urmate pentru a ameliora, pe de o parte, situaţia limbii române în Franţa, iar pe de alta, pentru a reorienta spre alte universităţi catedrele închise până acum. Este vorba în principal despre sensibilizarea preşedinţilor de universităţi pentru ca la finalul cursului de limba română să fie emisă o diplomă recunoscută atât în România, cât şi în Franţa, intensificarea modalităţilor de promovare a ţării noastre în universităţi, pentru a arăta studenţilor francezi oportunităţile pe care le deschide ţara noastră, propunerea creării de diplome duble (spre exemplu engleză-română).

S-a convenit asupra trimiterii unor scrisori oficiale, semnate de către ambasador şi directorul Institutului Cultural Român, către preşedinţii de universităţi franceze frecventate de studenţi români. Acestea vor solicita înfiinţarea unor lectorate româneşti, sau re-înfiinţarea lor, acolo unde au fost desfiinţate, având în vedere reforma învăţământului superior francez, care va da universităţilor, din această toamnă, o autonomie sporită. Abordarea subiectului lectoratelor româneşti se va realiza, în consecinţă, nu doar pe linie inter-guvernamentală, ci, din ce în ce mai intens, pe cea a comunicării cu fiecare universitate în parte.

Ionela Dabija, directoarea Institutului limbii române de la Bucureşti, a subliniat importanţa pe care autorităţile române o acordă lectoratelor din străinătate, care se va concretiza prin aprobarea unui buget crescut pentru acest domeniu. La rândul lor, lectorii de limba română au prezentat dificultăţile întâmpinate în mobilizarea unui număr semnificativ de studenţi români care să dorească perfecţionarea în limba română, complementară cu formarea în disciplinele franceze alese. Profesorii Rocchetti şi Vuillemin au evocat experienţa lor în domeniul colaborării cu catedrele şi lectoratele româneşti, propunând soluţii de relansare a acestora, care să fie acceptate atât de conducerile universităţilor, cât şi de Ministerul francez al educaţiei. De asemenea, profesorul Rocchetti, mulţi ani director al Direcţiei învăţământului universitar la distanţă din cadrul Universităţii Sorbonne 3, a indicat modalităţile în care ar putea fi lansat acest tip de învăţământ pentru românii din Franţa, care nu formează întotdeauna comunităţi compacte, fiind risipiţi pe întreg teritoriul francez.

Reprezentanta Ministerului francez al Învăţământului Superior, Christiane Brabenec, a expus situaţia generală a limbilor străine în Franţa, arătând că numeroase limbi europene (printre care cehă, poloneză, slovaca, daneză etc) se află într-o scădere dramatică a reprezentării în Franţa, situaţia limbii române având cele mai mari şanse de redresare rapidă, graţie latinităţii ei şi contactelor intense franco-române. De asemenea, participanţii au propus crearea unor cursuri de limba română pentru angajaţii companiilor franceze care sunt trimişi pentru stagii în România.

În finalul întâlnirii, participanţii au apreciat iniţiativa ambasadei (prima de acest gen) şi si-au arătat disponibilitatea de a colabora, în cadrul unui frecvent schimb de opinii, la ameliorarea pe cale instituţională a promovării limbii române în Franţa.

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2024 blog.ro-en.ro