13 feb.

DOOM 2: pluripartid – pluvioscop

* pluripartid înseamnă „cu mai multe partide” și este adjectiv masculin, cu femininul pluripartidă și pluralul pluripartide. Atunci când se discută despre „coexistența mai multor partide într-un sistem”, este vorba despre *pluripartidism, care este substantiv neutru.

* pluripartit („cu mai multe părți”) este adjectiv masculin cu femininul pluripartită și pluralul pluripartite

! plutonier-adjutant primește acum o cratimă și apare ca substantiv masculin compus; se desparte plu-to-ni-er-ad-ju-tant și se prescurtează plt.-adj.; are pluralul plutonieri-adjutanți. Observațiile sunt valabile și pentru !plutonier-major, prescurtat plt.-maj., care are pluralul plutonieri-majori.

! plutonit a devenit substantiv neutru (anterior era feminin) și are, acum, și formă de singular – anterior apărea doar pluralul plutonite („roci magmatice consolidate în adâncurile scoarței terestre”)

! pluvioscop are două depărțiri corecte în silabe – plu-vi-os-cop/plu-vi-o-scop; este substantiv neutru cu pluralul pluvioscoape

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro