13 feb.

DOOM 2: pluripartid – pluvioscop

* pluripartid înseamnă „cu mai multe partide” și este adjectiv masculin, cu femininul pluripartidă și pluralul pluripartide. Atunci când se discută despre „coexistența mai multor partide într-un sistem”, este vorba despre *pluripartidism, care este substantiv neutru.

* pluripartit („cu mai multe părți”) este adjectiv masculin cu femininul pluripartită și pluralul pluripartite

! plutonier-adjutant primește acum o cratimă și apare ca substantiv masculin compus; se desparte plu-to-ni-er-ad-ju-tant și se prescurtează plt.-adj.; are pluralul plutonieri-adjutanți. Observațiile sunt valabile și pentru !plutonier-major, prescurtat plt.-maj., care are pluralul plutonieri-majori.

! plutonit a devenit substantiv neutru (anterior era feminin) și are, acum, și formă de singular – anterior apărea doar pluralul plutonite („roci magmatice consolidate în adâncurile scoarței terestre”)

! pluvioscop are două depărțiri corecte în silabe – plu-vi-os-cop/plu-vi-o-scop; este substantiv neutru cu pluralul pluvioscoape

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • DOOM 2: polisportiv – politiciană: ! polisportiv (po-lis-por-tiv/po-li-spor-tiv) nu mai trimite la sportiv, ci primește propriile lui forme flexionare; este ...
  • DOOM 2: multimedia – mulţi: * multimedia (mul-ti-me-di-a) este consemnat ca adjectiv invariabil * multipartid este adjectiv care funcționează în structura ...
  • DOOM 2: promoțional – pronosport: * promoțional (se desparte pro-mo-ți-o-nal) este adjectiv, masculin cu pluralul promoționali și femininul promoțională-promoționale * promovabilitate ...
  • DOOM 2: patiser – patrunghiular: * patiser apare ca noutate, substantiv masculin cu pluralul patiseri ! patognomonic („care este caracteristic unei ...
  • DOOM 2: elamită – elicopter: * elamită este numele unei limbi ce aparţinea uneia dintre cele mai vechi civilizaţii cunoscute, ...

© 2021 blog.ro-en.ro