02 iul.

„Cadenţa inimii” de Saşa Pană

Poetul a iubit drumul printre spirale diafane
Nopţile cu cerul înflorat ca rochia dansatoarei
Sub crengile grele de privighetori
Cercei cu sidef cernut pe pântece
Şi-un cântăreţ infailibil ascuns într-un oscior cât înghiţitoarea
The poet has loved the way through diaphanous spirals
The nights of flowered skies like the dancer’s dress
Under branches heavy with nightingales
Earrings of sifted nacre on belly
And an infallible singer concealed in a little bone no bigger than the gullet
A rămas în urmă cu politica
Iubeşte crinii mângăierile onixul şi orizontul
Întâlniţi vii laolaltă
He is no abreast of political developments
He love lilies the onyx’s caresses and the skyline
Running into one another all alive
Amintirea miracolului rămâne închisă
În scrinul cu lacăt fragil al nostalgiei
Amintire templu clădit pentru a fi devastat
În urmă
un deget pe gură
o frunză presată
Poate un cuvânt poate inima de altădată
The memory of the miracle lies enshrined
In the chest with the fragile padlock of nostalgia
Memory a temple to be devastated
Thereafter
a finger on the lips
a pressed leaf
Maybe it was a word maybe the heart of bygone days
Un răspuns halucinaţiilor a murmurat cu frică
Să nu deştepte căuşul de lumină
Nardul încuiat în silueta de Sèvres
A iubitei
That murmured an answer to hallucinations timidly
Lest the scoop of light be roused
The myrrh locked up in the figure of Sèvres
Of the beloved one
Proaspătă ca roua dimineţelor de aprilie
Cu moliciuni calde
Oază aşteptată
As fresh as the dew of April mornings
All warm and mellow
A longed for oasis
Saşa Pană traducere de Dan Duţescu

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2022 blog.ro-en.ro