17 iun.

a (se) încheia

Verbul a (se) încheia are două sensuri importante: unul care se referă la vestimentaţie şi la obiecte, iar altul care se referă la desăvârşirea unor activităţi, de orice fel ar fi acestea. Prin urmare, are în vedere acţiunea de „a prinde cu nasturi, în copci etc. un obiect de îmbrăcăminte”, dar şi varianta reflexivă, de „a-şi strânge haina, cămaşa în nasturi, în copci” ori „a-şi lega şireturile de la încălţăminte”.

Prin generalizare, termenul se poate folosi cu sensul de „a potrivi una într-alta părţile componente ale unui obiect”, sinonimele fiind, în acest caz, a îmbina, a uni. De asemenea, pentru aceste situaţii menţionate mai sus, structurile echivalente ca sens sunt, în funcţie de context, a (se) închide, a (se) îmbumba, a (se) lega, a asambla, a împreuna, a articula; nu sunt foarte numeroase, iar conţinutul nu are complexitatea celeilalte semnificaţii.

Aceasta se referă la „a pune capăt ori a sfârşi o acţiune, o operaţie”, având în vedere finalizarea, dar poate şi desprinderea unor concluzii, stabilirea unui acord ori definitivarea unui tratat, redactarea unui act oficial. Se poate încheia lucru, un spectacol, o cuvântare ori o lucrare începută, se pot încheia păci, convenţii, procese-verbale, acţiuni ori perioade de timp. Posibilităţile utilizării acestei lexem sunt nenumărate, iar sinonimele – de asemenea: a conchide, a epuiza, a fini, a găta, a isprăvi, a mântui, a săvârşi, a sfârşi, a termina etc.

Foarte curând, se va încheia nu nou an şcolar. De fapt, unii deja l-au încheiat şi se pregătesc pentru primele examene ale vieţii lor. Şi ei, ca şi oamenii mari: unii cu seriozitate şi muncă nemăsurată, alţii cu multă lejeritate şi dezinteres. Între aceste două extreme, omuleţi-variante, o mulţime ce redă, la scară mică, societatea în care trăim toţi. Cine nu crede asta, nu a privit niciodată cu atenţie tinerele generaţii. Nu evoluează independent de noi şi nici nu cresc de capul lor: ne seamănă, mai mult decât am vrea să credem…

Deci pentru toţi cei care au încheiat acum un întreg episod al vieţii lor: mult succes mai departe şi baftă la examene!

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

  • a (se) sfârşi: Verbul a (se) sfârşi are o mulţime de sensuri, de la cele complet inofensive şi ...
  • a conchide: Verbul a conchide înseamnă „a termina, trăgând o concluzie, a încheia o expunere, o cercetare ...
  • a (se) uni: Verbul a (se) uni înseamnă, în primul rând, „a (se) aduna unul lângă altul pentru ...
  • a copleşi: Verbul a copleşi are o sonoritate aparte, fără a fi unul foarte des utilizat, pentru ...
  • a (se) potoli: Verbul a (se) potoli are două sensuri de bază, primul dintre acestea referindu-se la fenomene ...

© 2024 blog.ro-en.ro