18 Aug

Magician

Mike picked up an attractive woman, named Linda, who flagged down his car in a seedy part of town. As they rode, he asked her what she did for a living. Linda winked at Mike and said, „I’m a magician.”

„No way,” Mike scoffed. “Prove it.”

So Linda touched him on the thigh, and „Poof” Mike turned into a hotel.

18 Aug

Pe drumul spre biserică

Deturnare :)

18 Aug

Sun Goes Down

Cântecul interpretat de Robin Schulz & Jasmine Thompson

17 Aug

DOOM 2: neobaroc – neocortex

* neobaroc (ne-o-ba-roc) are două articole dedicate, întrucât are două valori morfologice distincte. Primul sens este unul adjectival, masculin neobaroci și femininul neobarocă-neobaroce. Cea de-a doua valoare este cea substantivală – este neutru, fără a i se indica forma de plural („curent și stil artistic bombastic care încearcă să reînvie barocul”).

* neobedient (ne-o-be-di-ent) apare ca adjectiv masculin cu pluralul neobedienți și femininul neobedientă-neobediente

* neobligatoriu (ne-o-bli-ga-to-riu) este, și el, adjectiv masculin cu femininul neobligatorie și pluralul comun neobligatorii

* neocomunism (ne-o-co-mu-nism) apare ca substantiv neutru. Din aceeași familie lexicală, este introdus și *neocomunist – cu valoare adjectivală și substantivală, masculin cu pluralul neocomuniști și femininul neocomunistă-neocomuniste.

! neocortex (ne-o-cor-tex) este substantiv neutru cu pluralul neocortexuri

17 Aug

Hotel primitor

Nu sunt aşi la ortografie :))

17 Aug

Lunile anului

Scurtă enumerare

© 2017 blog.ro-en.ro