21 Apr

Poor Pastor

A new member of a church is talking to the Pastor: „You have such a small congregation. How can they afford to pay you?”

The Pastor said, „Well, I only earn $60 a week.”

The man is dumbfounded. „Pastor, how in the world can you get by on an amount that small?”

„Well, I tell ya. If I wasn’t such a religious man and didn’t fast three days a week, I’d probably starve to death.”

21 Apr

Opriţi sau nu opriţi?

Aceasta-i întrebarea :)

21 Apr

Help

Cântecul formaţiei The Beatles

20 Apr

DOOM 2: neanalizabil – neașteptate

* neanalizabil (ne-a-na-li-za-bil) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neanalizabili și femininul neanalizabilă-neanalizabile

* neapărat (ne-a-pă-rat) este un adverb

* nearanjat (ne-a-ran-jat) este adjectiv masculin cu pluralul nearanjați și femininul nearanjată-nearanjate

* neasimilabil (ne-a-si-mi-la-bil) este și el adjectiv, masculin cu pluralul neasimilabili și femininul neasimilabilă-neasimilabile. Din aceeași familie lexicală, apare și *neasimilat (ne-a-si-mi-lat), adjectiv masculin cu pluralul neasimilați și femininul neasimilată-neasimilate.

! neașteptate funcționează în structuri precum pe neașteptate – locuțiune adverbială

20 Apr

Învăţaţi din greşeli

Altfel s-ar putea să le repetaţi la TV :)

20 Apr

Question tags

Prezentare şi exemple

© 2017 blog.ro-en.ro