22 aug.

DOOM 2: peripter – peristaltism

! periptér („edificiu înconjurat pe toate părțile de o galerie cu coloane”) este substantiv neutru cu pluralul periptere; are acum două despărțiri corecte în silabe – pe-rip-ter/pe-ri-pter

! periscóp („instrument optic care servește la observarea câmpului de operații dintr-o tranșee, dintr-un submarin etc.”) este substantive neutru cu pluralul periscoape; termenul se desparte în silabe pe-ris-cop/pe-ri-scop

! perisferă („înveliș intern al Pământului, care se întinde de la suprafața acestuia până la adâncimea de 1200 km”) este substantiv feminin cu genitiv-dativul perisferei; ca și celelalte compuse cu același element, are acum două despărțiri corecte în silabe: pe-ris-fe-ră/pe-ri-sfe-ră

! perisístolă este substantiv feminin cu genitiv-dativul perisistolei; care acum are și formă de plural – perisistole („interval între sistolă și diastolă”)

! peristaltică apare ca adjectiv cu formă pentru feminin și cu pluralul peristaltice; se desparte pe-ris-tal-ti-că/pe-ri-stal-ti-că și se folosește în structuri de tipul „mișcare peristaltică”, sinonimă cu !peristaltism – substantiv neutru – adică „mișcare de contracție (urmată de o relaxare periodică) a musculaturii stomacului și intestinului, care se propagă sub formă de unde și face ca alimentele să fie împinse de-a lungul tubului digestive”

15 aug.

DOOM 2: a se perima – peripiscă

! a se perima trece în clasa reflexivelor; verbul are indicativul prezent se perimează

! a se perinda suferă aceeași schimbare; este acum verb reflexiv cu indicativul prezent se períndă

! perinița este numele unui dans; e substantiv feminin cu genitiv-dativul periniței, iar acum primește și formă de plural – perinițe

* periodic are o valoare nouă; este acum și substantiv neutru, cu pluralul periodice („publicație”)

! peripiscă este un termen învechit venit din rusă, care înseamnă „motiv (de proces), neînțelegere, ceartă”; cuvântul are forme noi pentru genitiv-dativ – peripíștii și pentru plural – peripíști

13 aug.

Cursuri vesele de limbi străine pentru copii și liceeni

Centrul de Limbi Străine „A_BEST, prin proiectul A_BEST Kids & Teens”, organizează, începând din luna septembrie 2019, la sediul său din zona Piața Romană – Dorobanți, noi cursuri de limbi străine pentru copii și adolescenți, în două variante de studiu, și anume: în grupe cu 5-8 participanţi, respectiv la cerere, în sistem individual/pereche/mini-grupă, conform unui orar personalizat. Cursurile sunt adaptate nivelului de vârstă al copiilor, iar atmosfera este deschisă creativităţii, studiului prin joacă, dinamism și imaginație.

Cursurile de limbi străine organizate de echipa „A_BEST Kids & Teens” se bazează pe o metodă de învăţare dinamică, conectată la „realitatea” copiilor. Datorită metodei de predare interactive, copiii învaţă să se exprime într-o limbă străină încă de la primele şedinţe de curs. Cursurile sunt predate de profesori cu vocaţie, care adaptează constant activităţile de învățare în funcţie de specificul vârstei copiilor, procesul didactic fiind unul creativ și eficient.

Continuare »

08 aug.

DOOM 2: pergamut – perifrastic

! pergamut este adjectiv masculin cu pluralul pergamuți și femininul pergamută-pergamute; se folosește în legătură cu un soi de păr și fructele sale galbene, zemoase și parfumate

* periclitate apare ca substantiv nou, feminin, cu genitiv-dativul periclității; vine din verbul a periclita și este echivalent cu „pericol, primejdie”

! peridot este substantiv neutru care are acum și formă de plural – peridote („silicat de magneziu și de fier cristalizat, de culoare verde sau galbenă, cu luciu sticlos; servește ca materie primă în ceramică, pentru produse magnezice refractare”); este sinonim cu olivină

! peridotit – substantiv neutru cu pluralul peridotite – este roca în care predomină peridotul; pierde forma feminină peridotită

! perifrastic (pe-ri-fras-tic) este un termen folosit în lingvistică, adjectiv masculin cu femininul perifrastică și pluralul perifrastici („exprimat prin perifrază”)

05 aug.

a admonesta

Verbul a admonesta vine din limba franceză – admonester, și se referă, în sens larg, la acțiunea de „a mustra pe cineva cu severitate, a face observații, a dojeni aspru”. Termenul are însă o conotație suplimentară, pentru că cele mai multe dintre explicațiile date de dicționare subliniază faptul că acțiunea se face în calitate oficială (verbal sau în scris) și este suportată de către un subaltern care, în principiu, s-a făcut vinovat de ceva.

Evident că sensul termenului s-a deplasat foarte mult, întrucât este folosit, mi se pare, la scară destul de largă, cu valențe mai puțin oficiale. Iar sinonimele înregistrate de dicționare par să susțină această idee. În afară de faptul că sunt extrem de numeroase, multe dintre ele funcționează în registrul familiar și regional.

Astfel încât, pe lângă a certa, a dăscăli, a dojeni, a moraliza, a mustra, apar și verbe ca a beșteli, a muștrului, a ocărî, a probozi, a sfădi, a sudui, a înfrunta, a oropsi, a stropoli, a toi, a cîrti, a tolocăni, a(-i) bănui, a docăni, a mogorogi, a moronci, a puțui, a șmotri, a vrevi, a preobrăzi, a prihăni, a probăzui, a prociti, a săpuni, a scutura. Cu antonimele, lucrurile sunt mai simple – este menționat doar a lăuda.

Seria sinonimică este însă mult prea relaxat construită, cred. În mod evident, niciunul dintre termenii menționați nu are… prestanța pe care originea i-o conferă lui a admonesta (exceptându-l,  poate, pe a moraliza). Astfel încât, pare logică specializarea termenului în sfera oficială, atâta vreme cât există alternative extrem de expresive pentru toate celelalte situații.

01 aug.

DOOM 2: perfect compus – perfuzor

! perfect compus este o structură alcătuită din substantiv neutru și adjectiv, la fel ca și !perfect simplu; anterior, substantivele apăreau în dicționarul ortografic doar cu forma articulată

! perfecție (per-fec-ți-e) se folosește exclusiv în structura la pefecție – locuțiune adverbială

* perfecționist (per-fec-ți-o-nist) apare ca noutate, având atât valoare substantivală, cât și adjectivală; este masculin cu pluralul perfecționiști și femininul perfecționistă-perfecționiste

* performant este și el nou, adjectiv masculin cu pluralul performanți și femininul performantă-performante

* perfuzor e substantiv neutru cu pluralul perfuzoare („instrument folosit pentru perfuzie”)

© 2019 blog.ro-en.ro