26 Sep

a inspecta

Verbul a inspecta a ajuns la noi prin cunoscutul proces de relatinizare, venind pe filieră franceză (inspecter, din latinescu inspectare). Este un tranzitiv care se referă la „a controla cu autoritate, a verifica activitatea unei persoane, a unei instituții etc. pe baza unei însărcinări speciale”. Prin extindere de sens, termenul poate avea în vedere „a examina, a cerceta amănunțit și cu atenție ceva”.

Acțiunea este, în general, realizată de un inspector, ce are sarcina de „a examina îndeplinirea unor sarcini”. Controlul se efectuează în mod oficial, pentru a constata dacă totul decurge cum trebuie. În funcție de context, sinonimele pot fi a cerceta, a controla, a observa, a revedea, a revizui, a verifica; cele mai neobișnuite sunt din fondul vechi: a revedui, a teorisi (grecism) și a șmotri (militar).

Continuare »

26 Sep

Hoţi de buzunare

Să nu zici că n-ai ştiut ce fel de camping e :)

pickpockets

26 Sep

interest

Exerciţiu de pronunţie

23 Sep

Solving My Problems

A man complained to his neighbor at the bar, „Yesterday, I thought I’d solved all my problems. I thought I’d found a way to forget my mother-in-law. I went to the pub and got drunk.”

„Did it work?”

„No, when I got home I found two of her waiting.”

23 Sep

Cafe & Bar

La femei sau la bărbaţi :D

cafe bar

23 Sep

Chandelier

Cântecul interpretat de Sia

© 2016 blog.ro-en.ro