05 dec.

DOOM 2: a se pisici – pișoarcă

! a se pisici trece în clasa reflexivelor; funcționează în registrul familiar și are indicativul prezent se pisicește, imperfectul se pisicea, conjunctivul prezent să se pisicească

! pistol-mitralieră (plural pistoale-mitraliere), !pistol-portbandulă (plural pistoale-portbandulă) și !pistol-rachetă (plural pistoale-rachetă) sunt toate substantive neutre compuse

! pișcă-n-floare este substantiv neutru, termen regional care dă numele unei păsări

! pișicher este un termen familiar, care are atât valoare adjectivală, cât și substantivală; este masculin cu pluralul pișicheri și femininul pișicheră-pișichere

! pișoarcă este substantiv feminin cu genitiv-dativul pișoarcei și pluralul pișoarce; funcționează în registrul popular și înseamnă „persoană care urinează des în pat”, dar l-am auzit folosit și cu sensul de „băutură slabă (de proastă calitate)”

28 nov.

DOOM 2: piroscaf – pisică-de-mare

! piroscaf are două variante corecte pentru despărțirea în silabe – pi-ros-caf/pi-ro-scaf; substantivul neutru cu pluralul piroscafe este ieșit din uz, denumind o „navă acționată de un motor cu aburi”

! pirosferă (pi-ros-fe-ră/pi-ro-sfe-ră) este substantiv feminin cu genitiv-dativul poirosferei, care denumește „zona din interiorul Pământului, de sub litosferă, presupusă a fi în stare topită și care reprezintă sursa proceselor magmatice; sima”

! pirostat (pi-ros-tat/pi-ro-stat) este numele unui „aparat de supraveghere și de control al temperaturii și al arderii dintr-un focar de cazan sau de cuptor industrial”; substantivul neutru are pluralul pirostate

! piroșcă este regionalism, substantiv feminin care și-a schimbat forma de plural – piroști și, implicit, de genitiv-dativ – piroștii („colțunaș umplut cu carne, cartofi, brânză, marmeladă etc.”)

! pisică-de-mare este un substantiv compus care denumește un pește; este feminin, cu genitiv-dativul pisicii-de-mare și pluralul pisici-de-mare

26 nov.

„Climate emergency” este termenul anului pentru Oxford Dictionary

Oxford alege „climate emergency” drept cuvântul anului dintr-o listă scurtă de termeni care au toți legătură cu mediul înconjurător, cum ar fi „climate crisis”, „eco-anxiety”, „ecocide”, „global heating” și „climate action”.

Oxford Dictionary spune că termenul este definit drept „situație în care e necesară o acțiune urgentă pentru a reduce sau a opri schimbările climatice și a evita potențialele dezastre de mediu care pot rezulta”.

Analiza datelor privind limba engleză indică o evoluție rapidă a termenului de la o obscuritate relativă la unul dintre cei mai proeminenți termeni – și proeminent dezbătut – din 2019.

Continuare »

25 nov.

a (se) ascunde

Verbul a (se) ascunde este vechi de când lumea… Lumea noastră, vreau să zic, pentru că vine din latinescul abscondere, motiv pentru care are extrem de multe utilizări, chiar dacă sensurile lui sunt relativ puține (de pildă, DEX-ul precizează doar două). Poate fi tranzitiv și reflexiv – „a (se) sustrage intenționat vederii, a (se) pune într-un loc ferit, a (se) așeza într-un loc în care să nu poată fi văzut și găsit”. Sensul figurat se referă la „a face să nu fie cunoscut, știut, înțeles de alții” – atunci când complementul este un abstract (faptă, gând, sentiment, emoție etc.).

Găsite prin dicționare, derivatele acestor sensuri sunt, de exemplu, cele care oferă explicații suplimentare, indicând cauza („a se feri de cineva din pricina sfielii, fricii, rușinii”), referindu-se exclusiv la anumite circumstanțe („a intra în nori”, despre soare, lună, stele) ori având utilizări regionale („a pune bine, la păstrare ceva” în Bucovina).

Foarte faină este expresia a se ascunde după deget „a încerca să se dezvinovățească cu argumente nevalabile, a căuta să-și tăinuiască o vină evidentă, a-și ascunde o vină în chip stângaci; a recurge la tot felul de pretexte și subterfugii în încercarea de a se eschiva de la o sarcină / de la o responsabilitate”. Există, de asemenea, și expresii care echivalează sensul verbului – a pune batista pe țambal, a ține (pe cineva) sub obroc.

Sinonimele sunt destul de numeroase: a acoperi, a blătui, a disimula, a (se) dosi, a minți, a mușamaliza, a (se) pitula, a tăinuia, a (se) mistui, a (se) tăinui, a palma, a (se) piti, a (se) pitula, a (se) mătrăși, a (se) mitoși, a se băga, a (se) feri, a masca, a voala, a (se) camufla, a (se) deghiza, a (se) masca, a înăbuși. Dintre antonime, dicționarele menționează a arăta, a destăinui, a etala, a evidenția, a manifesta, a mărturisi.

Pisicii mele îi place teribil să se ascundă în plicul de la palpumă. Imediat cum termin de pregătit patul pentru culcare, se strecoară prin deschizătura lenjeriei, se refugiază într-un colț și rămâne nemișcată acolo. Uneori adoarme buștean, alteori pare să mă pândească, cu urechile atente la orice mișcare din cameră, iar dacă încerc să-mi bag nasul în plapuma ei, sare cu agilitatea unei sălbăticiuni să mă pedepsească. Mă distrează teribil joaca asta a noastră de fiecare seară și mă întreb, uneori, care dintre noi e jucăria și care-i jucătorul!

21 nov.

DOOM 2: piperul-lupului – pirogravoare

! piperul-lupului este numele unei plante, substantiv masculin articulat

! pipi este un termen familiar, substantiv neutru cu articularea pipiul și pluralul pipiuri

* piránha apare ca noutate, indicându-se drept sursă limba portugheză; pentru pronunție, se precizează că nha se citește nĭa, pentru despărțire pi-ra-nha; este substantiv masculin cu pluralul pirahna

* a pirata este și el nou, verb cu indicativul prezent el piratează

* pirogravoare apare ca varianta feminină a substantivului pirogravor; este substantiv cu genitiv-dativul pirogravoarei și pluralul pirogravoare

14 nov.

DOOM 2: pintenul-secarei – piperul

! pintenul-secarei este numele unei plante; termenul este un regional învechit, substantiv masculin articulat

! piotoráx se desparte pi-o-to-rax; este substantiv neutru și dă numele unei boli care constă în „formarea și acumularea de puroi în cavitatea toracică, în spațiul pleural”

! pipeline este un cuvânt englezesc pronunțat páĭplaĭn; substantivul neutru se articulează pipeline-ul și are pluralul pipeline-uri („conductă pentru transportul la distanță al fluidelor și, mai rar, al solidelor”)

! a se pipernicí trece în clasa reflexivelor, verb cu indicativul prezent el se pipernicește, cu imperfectul el se pipernicea și conjunctivul prezent să se piperniceacă; se folosește despre animale, plante sau părți ale lor, cu sensul „a se opri din creștere, din dezvoltare sau a degenera din punct de vedere biologic (din cauza unor condiții neprielnice)”

! pipérul este numele unui dans, substantiv neutru articulat (anterior era masculin)

© 2019 blog.ro-en.ro