20 aug.

Checking Out of the Hotel

Plecarea de la hotel

17 aug.

G-Spot

Bill and Doug were having a drink at the bar and Bill says, „I found my wife’s G-spot”.

Doug says, „Oh yeah?”

Bill replies, „Yep – my neighbor had it.”

17 aug.

Ieşire interzisă

Dacă eşti prins, ai încurcat-o! :))

17 aug.

Running with the Night

Cântecul interpretat de Lionel Richie

16 aug.

DOOM 2: ortoscopic – oscilografie

! ortoscopic este adjectiv, masculin cu pluralul ortoscopici și femininul ortoscopică-ortoscopice; se folosește despre sisteme optice care formează imagini corecte, fără distorsiuni, iar termenul are acum două modalități corecte de despărțire în silabe – or-tos-co-pic/or-to-sco-pic. Din aceeași familie lexicală, substantivul feminin !ortoscopie păstrează genitiv-dativul ortoscopiei, dar suferă aceleași modificări pe partea fonetică.

* ortostatic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul ortostatici și femininul ortostatică-ortostatice; înseamnă „care se produce numai în poziție verticală” și se desparte fie or-tos-ta-tic, fie or-to-sta-tic

! osaná / osána este interjecție cu două posibilități de pronunție

! a se osârdui trece în clasa reflexivelor; înseamnă „a se strădui, a se osteni”, iar formele lui sunt: se osârduiește pentru indicativ prezent, se osârduia pentru imperfect și să se osârduiască pentru conjunctiv

* oscilografie este substantiv nou, feminin cu genitiv-dativul oscilografiei și pluralul oscilografii („înregistrare a oscilațiilor cu ajutorul oscilografului”)

16 aug.

Monedă britanică

„Pence” este pluralul lui „penny” :)

© 2018 blog.ro-en.ro