15 dec.

„The Tyger” de William Blake

Tyger, tyger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
Tigru, Tigru, foc de febre,
Între negrele tenebre,
Ce urgie-ţi dete ţie
Cea cumplită simetrie?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
Unde-i cerul, unde-i hăul
Ce se-aprinse-n ochiul tăul?
Care zmeu zbură aiure
Focul focului să-ţi fure?
And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And, when thy heart began to beat,
What dread hand and what dread feet?
Care umăr, care minte
Inima-ţi urzi fierbinte?
Şi când inima-ţi bătut-a,
Groaza groazelor născut-a?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?
Care lanţ, care barosu,
Creier din cuptor ţi-au scosu?
Care, care nicovală
Îndrăzni să-l ia în poală?
When the stars threw down their spears,
And watered heaven with their tears,
Did He smile His work to see?
Did He who made the lamb make thee?
Fuştile când le lăsară
Stelele, şi-apoi udară
Raiu-n plâns, zâmbit-au El?
El, care-au facut pre Miel?
Tyger, tyger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?
Tigru, Tigru, foc de febre,
Între negrele tenebre,
Ce urgie-ţi dete ţie
Cea cumplită simetrie?
William Blake traducere de Paul Abucean

Adauga un comentariu!Alte articole pe subiecte similare

© 2023 blog.ro-en.ro