06 nov.

Telling the time

Modalități de exprimare a timpului

30 mai

What time is it?

Exprimarea timpului

15 aug.

Exprimarea timpului

Formulări specifice

21 ian.

Exprimarea timpului

Lecţie cu explicaţii şi exemple

25 apr.

A.M., P.M.

A.M. este abreviere de la expresia latină Ante Meridiem şi înseamnă „înainte de amiază”. Similar, P.M. este abreviere de la Post Meridiem şi înseamnă „după amiază”. Deoarece în ţările vorbitoare de limba engleză nu se foloseşte în vorbirea curentă exprimarea orelor cu numere până la 23, aceste abrevieri se folosesc după oră pentru a specifica dacă este vorba despre dimineaţa sau după-amiaza (de exemplu, 2 P.M. este 2 după-amiaza, adică ora 14). Este frecventă omiterea punctelor, dar în textele oficiale acestea sunt recomandate. Tot frecventă este şi scrierea cu litere mici.

© 2021 blog.ro-en.ro