01 aug.

DOOM 2: perfect compus – perfuzor

! perfect compus este o structură alcătuită din substantiv neutru și adjectiv, la fel ca și !perfect simplu; anterior, substantivele apăreau în dicționarul ortografic doar cu forma articulată

! perfecție (per-fec-ți-e) se folosește exclusiv în structura la pefecție – locuțiune adverbială

* perfecționist (per-fec-ți-o-nist) apare ca noutate, având atât valoare substantivală, cât și adjectivală; este masculin cu pluralul perfecționiști și femininul perfecționistă-perfecționiste

* performant este și el nou, adjectiv masculin cu pluralul performanți și femininul performantă-performante

* perfuzor e substantiv neutru cu pluralul perfuzoare („instrument folosit pentru perfuzie”)

© 2023 blog.ro-en.ro