14 feb.

DOOM 2: parodic – paronomastic

* parodic apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul parodici și femininul parodică-parodice; înseamnă „care are caracter de parodie, al parodiei” și este sinonim cu parodistic

! parodontoză are acum două despărțiri corecte în silabe: pa-ro-don-to-ză/par-o-don-to-ză; este substantiv feminin cu genitiv-dativul parodontozei și femininul parodontoze; este vorba despre o boală a !parodonțiului – substantiv neutru care se desparte la fel: pa-ro-don-țiu/par-o-don-țiu (ultima silabă se citește țĭu).

* a parola este verb nou, cu indicativul prezent parolează („a securiza un dispozitiv, o instalație etc. cu ajutorul unei parole”)

! paronim și întreaga lui familie lexicală extinsă suferă modificări la despărțirea în silabe: pa-ro-nim/par-o-nim; este substantiv neutru cu pluralul paronime (cuvinte foarte asemănătoare ca formă, ce pot fi confundate). Adjectivul !paronimic suferă aceeași modificare, dar își păstrează formele (masculin cu pluralul paronimici și femininul paronimică-paronimice). Tot astfel stau lucrurile și cu substantivul feminin !paronimie (cu genitiv-dativul paronimiei și pluralul paronimii).

! paronomasie este un echivalent mai rar folosit al lui !paronomază (asemănare între cuvinte din limbi diferite sau apropierea dintre cuvintele aceleași limbi care par a avea un radical comun); pentru despărțirea în silabe, se recomandă variantele pa-ro-no-ma-si-e/par-o-no-ma-si-e, respectiv pa-ro-no-ma-ză/par-o-no-ma-ză. Înrudit cu ele (și prezentând aceleași noutăți de silabație), este menționat adjectivul !paronomastic, masculin cu pluralul paronomastic și femininul paronomastică-paronomastice.

© 2023 blog.ro-en.ro