11 oct.

DOOM 2: paisprezece – paleoantropologă

! paisprezece are acum două variante corecte pentru despărțirea în silabe: pais-pre-ze-ce/ pai-spre-ze-ce; este numeral cardinal și se mai notează 14 sau XIV. De la el se formează numeralul ordinal !al paisprezecelea, masculin cu femininul a paisprezecea (care are aceeași problemă pentru despărțirea în silabe); alte variante grafice sunt al XIV-lea/al 14-lea și a XIV-a/a 14-a.

* PAL este substantiv neutru; denumirea vine din inițialele p[lacă] + a[glomerată din] + l[emn]

! palat are acum un singur articol în DOOM (anterior erau două, diferențiate prin sens); este substantiv neutru cu pluralul palate

* palauan (pa-la-uan) are atât valoare adjectivală, cât și substantivală, masculin cu pluralul palauani și femininul palauană-palauane; se referă la Republica Palau (un arhipelag aflat în Micronezia)

* paleoantropolog (pa-le-o-an-tro-po-log) este substantiv masculin cu pluralul paleoantropologi. Femininul *paleoantropologă se folosește mai rar, dar este și el menționat ca noutate, având genitiv-dativul paleoantropologei și pluralul paleoantropologe. Termenii se referă la specialiștii în paleoantropologie („parte a antropologiei care studiază omul preistoric”).

19 iun.

pallet, palette, palate

Deşi sunt asemănătoare şi cu etimologie comună, cele trei cuvinte nu înseamnă acelaşi lucru. Şi cum sunt uşor de încurcat, este bine de ştiut sensul fiecăruia.

Substantivul „pallet” înseamnă o suprafaţă din lemn, pentru lucru, în special paleţii pentru transportul mărfurilor. Mai înseamnă şi un tip de pat folosit în Evul Mediu – de fapt, acesta este sensul iniţial.

Când e vorba despre artă şi culori, folosim „palette„, care înseamnă fie gama cromatică a unei lucrări, adică paletă de culori, fie paleta pe care artistul combină culorile.

Asemănător doar ca formă, „palate” nu înseamnă, cu s-ar putea crede, vreun palat cu turnuleţe (acesta fiind „palace„), ci palatul din cavitatea bucală, numit poular cerul-gurii.

© 2021 blog.ro-en.ro