26 iul.

DOOM 2: Orient – ornat

* Orient (zonă geografică) se desparte O-ri-ent și este substantiv propriu neutru. Din aceeași familie cu el, apar două compuse, ambele substantive comune neutre: *Orientul Apropiat (O-ri-en-tul A-pro-pi-at) și *Orientul Mijlociu (O-ri-en-tul Mij-lo-ciu).

* ori încotro este o structură alcătuită din conjuncție + adverb – du-te acolo ori încotro vrei

* orișicât (ori-și-cât) are acum și valoare adverbială. Este folosit în registrul popular, la fel ca și !orișicâți – pronume nehotărât masculin, cu femininul orișicâte și genitiv-dativul orișicâtora.

* ORL / O.R.L. se citește orele și este substantiv neutru

! ornat este în continuare substantiv neutru, dar primește câteva lămuriri suplimentare; este un termen învechit, al cărui plural – ornate este sinonim cu odăjdii (veșminte de ceremonie)

© 2024 blog.ro-en.ro