12 oct.

DOOM 2: nestabil – nestingibil

! nestabil este adjectiv masculin cu pluralul nestabili și femininul nestabilă-nestabile; noutatea este dubla despărțire în silabe: nes-ta-bil/ne-sta-bil. Din aceeași familie lexicală și cu aceleași modificări, este menționat substantivul !nestabilitate, feminin cu genitiv-dativul nestabilității.

! nestemată are dublă valoare morfologică, adjectivală și substantivală, feminin cu pluralul nestemate

! nestimat apare ca adjectiv masculin cu pluralul nestimați și femininul nestinată-nestimate; ca toate derivatele de acest tip, acceptă acum două despărțiri în silabe: nes-ti-mat/ne-sti-mat

* nestingherit este un adjectiv nou, masculin cu pluralul nestingheriți și femininul nestingherită-nestingherite; se desparte nes-tin-ghe-rit/ne-stin-ghe-rit

! nestingibil (nes-tin-gi-bil/ne-stin-gi-bil) se folosește rar – „care nu poate fi stins, potolit”; este adjectiv masculin cu pluralul nestingibili și femininul nestingibilă-nestiginbile

© 2021 blog.ro-en.ro