07 sept.

DOOM 2: nepregătite – nerațional

* nepregătite apare în structura pe nepregătite (locuțiune adverbială)

* neprofesionist (ne-pro-fe-si-o-nist) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neprofesioniști și femininul neprofesionistă-neprofesioniste

* nepusă masă (familiar, popular) funcționează în structuri precum pe nepusă masă sau cu nepusă masă – locuțiuni adjectivale sau adverbiale

* nerambursabil este adjectiv cu pluralul nerambursabili și femininul nerambursabilă-nerambursabile

* nerațional (ne-ra-ți-o-nal) apare, de asemenea, ca adjectiv nou, masculin cu pluralul neraționali și femininul nerațională-neraționale

© 2023 blog.ro-en.ro