24 aug.

DOOM 2: neocupat – neopozabil

* neocupat (ne-o-cu-pat) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul neocupați și femininul neocupată-neocupate

* neodarwinism este substantiv neutru („teorie în biologie care considera drept factori fundamentali ai evoluției mutațiilor, migrațiile populațiilor, procesele genetice întâmplătoare și selecția naturală”). Din aceeași familie lexicală, apare și *neodarwinist, termen ce are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neodarwiniști și femininul neodarwinistă-neodarwiniste.

! neogrec (ne-o-grec) nu mai trimite, simplist, la grec, ci este menționat ca adjectiv de sine stătător, masculin cu pluralul neogreci și femininul neogreacă (fără plural feminin precizat)

* neoliberal are atât valoare adjectivală, cât și substantivală – masculin cu pluralul neoliberali și femininul neoliberală-neoliberale

* neopozabil (ne-o-po-za-bil) este adjectiv nou, masculin cu pluralul neopozabili și femininul neopozabilă-neopozabile

© 2023 blog.ro-en.ro