30 oct.

mighty

Format, previzibil, din substantivul „might” („putere”), „mighty” este atât adjectiv, cât și adverb.

Ca adjectiv, înseamnă „puternic” („a mighty warrior„) sau chiar „înfricoșător” („a mighty beast„). Se folosește mai ales în limba literară și, câteodată, capătă un sens explicit poetic („mighty imagination” s-ar putea traduce prin „imaginație măreață„, ca cea a unui geniu literar).

Ca adverb, „mighty” se traduce prin formule superlative precum „extrem de” etc. Este un termen specific englezei americane, care se folosește predominant în registru colocvial. Astfel, „I hit you mighty hard” s-ar putea traduce în română ca „Te-am plesnit tare, nu glumă„.

© 2023 blog.ro-en.ro