18 feb.

DOOM 2: măgăoaie – măicușoară

! măgăoaie este un termen popular, substantiv feminin articulat măgăoaia; are genitiv-dativul măgăoii și pluralul măgăoi(le) – mă-gă-o-i-le

! mắgăriță / măgăríță are două forme accentuale corecte (pe prima și pe a treia silabă); forma de genitiv-dativ măgăriței și forma de plural măgărițe se pot și ele citi în două feluri

! măgurică este un regionalism, diminutiv al lui măgură; genitiv-dativul este măgurelei, iar pluralul măgurele(le)

! măiculeană este un derivat al lui maică, substantiv feminin cu genitiv-dativul măiculenei și pluralul măiculene

! măicușoară este, de asemenea, un diminutiv, substantiv feminin cu genitiv-dativ măicușoarei și pluralul măicușoare

15 oct.

DOOM 2: maghrebian – maică

* maghrebian [se desparte ma-ghre- bi-an, gh se pronunță g] apare ca noutate, termen cu valoare substantivală sau adjectivală, masculin cu pluralul maghrebieni și femininul maghrebiană-maghrebiene; cuvântul se referă la locuitorii sau la orice elemente care au legătură cu Maghrebul (regiune din nord-vestul Africii)

* magna cum laude (lau-de) este expresie latinească, ce are în limba română valoare de locuțiune adverbială

! Magnificența Sa este o construcție livrescă, locuțiune pronominală cu genitiv-dativul Magnificenței Sale și pluralul Magnificențele Lor. Din aceeași familie lexicală, sunt menționate și alte structuri, precum !Magnificența Voastră (cu genitiv-dativul Magnificenței Voastre), dar și forma nouă *Magnificențele Voastre.

* mahoniu este substantivul neutru ce denumește culoarea mahonului; termenul de articulează mahoniul

! maică (sinonim al lui călugăriță) este substantiv feminin cu genitiv-dativul maicii și pluralul maici. Cel de-al doilea termen cu aceeași formă de bază – !maică (mamă) este un cuvânt învechit și folosit regional, cu o declinare diferită; genitiv-dativul acceptă trei forme – maicei/maicii/maichii, iar pluralul are două variante – maice/maici.

© 2020 blog.ro-en.ro