09 apr.

DOOM 2: koblenzian – kuwaitian/kuweitian

* koblenzian (z se pronunţă ţ) este un termen care se referă la vârstele geologice ale planetei, adjectiv masculin cu pluralul koblenzieni şi femininul koblenziană-koblenziene

! koine (se desparte koi-ne) este substantiv feminin – „variantă lingvistică ce serveşte comunicării între vorbitori de dialecte sau graiuri diferite; limbă comună”

* kosovar (referitor la Kosovo) are valoare adjectivală sau substantivală, cu pluralul kosovari şi femininul kosovară-kosovare

* Kuwait / Kuweit se pronunţă kuveĭt, se desparte Ku-wait/Ku-weit; este substantiv propriu neutru

* kuwaitian / kuweitian este adjectivul corespunzător, masculin cu pluralul kuwaitieni / kuweitieni şi femininul kuwaitiene / kuweitiene

© 2023 blog.ro-en.ro