29 ian.

DOOM 2: jainist – japonologie

* jainist apare cu valoare substantivală şi adjectivală, masculin cu pluralul jainişti şi femininul jainistă-jainiste; se referă la „adepţii jainismului (religie şi şcoală filosofică indiană, opusă brahmanismului şi sistemului de castă al acestuia)”

! jaleş este o denumire pentru plantele înrudite cu salvia, substantiv masculin care are, acum, şi formă pentru plural – jaleşi

* Jamaica (insulă, stat) este substantiv propriu feminin, cu genitiv-dativul Jamaicăi (se desparte Ja-mai-)

! japca intră în componenţa locuţiunii adverbiale cu japca; expresia astfel formată – a lua cu japca – înseamnă „a lua cu forţa şi pe nedrept”

! japonolog deschide seria unei familii lexicale ce şi-a modificat forma, din punct de vedere fonetic (înlocuieşte mai vechiu japanolog); este substantiv masculin masculin cu pluralul japonologi şi are un corespondent feminin care se foloseşte mai rar – !japonologă, care are genitiv-dativul japonologei şi pluralul japonologe. Cei doi termeni sunt utilizaţi pentru a denumi specialiştii în !japonologie „disciplină care se ocupă cu studiul culturii şi civilizaţiei japoneze”.

© 2023 blog.ro-en.ro