13 feb.

DOOM 2: a ignora – iluminare

! a ignora îşi modifică paradigma, din care dispar formele cu -z- (ignorez, ignorează) – corect el ignoră, dar şi modul de despărţire în silabe, acceptând acum două variante – ig-no-ra/i-gno-ra. Această din urmă regulă se aplică tuturor cuvintelor din familia lui lexicală: adjectivul !ignorant, substantivul neutru !ignorantism, femininele !ignoranţă şi !ignorare.

* ikebana apare ca noutate, substantiv feminin cu genitiv-dativul ikebanei şi pluralul ikebane

! ilariant este menţionat ca adjectiv masculin care funcţionează într-o singură combinaţie – gaz ilariant. Iar pentru ceilalţi termeni din această familie lexicală, DOOM trimite la variantele ortografiate cu h- (Atenţie!): ilar vezi hilar, ilaritate vezi hilaritate.

* Ileana este substantiv propriu feminin cu două forme de genitiv-dativ – Ilenei/Ileanei

! iluminare este un substantiv feminin care până acum trimitea la luminare; în DOOM2 are formă de genitiv-dativ iluminării şi de plural iluminări

© 2023 blog.ro-en.ro