21 sept.

Coming Out of the Closet

Myrddin finally comes out of the closet and admits to Bill that he is gay. Bill says, „You’re a homosexual? Are you seeing a psychiatrist?”

„No,” Myrddin said, „I’m seeing a lieutenant in the army.”

19 dec.

DOOM 2: homocrom – hopai-ţopai

* homocrom (cu homocromie – „potrivire de culoare şi de formă între un animal şi mediul în care trăieşte, folosită ca mijloc de apărare”) apare ca noutate, adjectiv masculin cu pluralul homocromi şi femininul homocromă-homocrome

! homosexual îşi îmbogăţeşte paradigma; are acum atât valoare adjectivală, cât şi substantivală, masculin cu pluralul homosexuali şi femininul homosexuală-homosexuale

! honoris causa (se citeşte cauza şi se desparte cau-sa) îşi modifică valoarea morfologică; latinismul, anterior substantiv feminin, devine acum locuţiune adjectivală (echivalent al lui „onorific”)

* hopa-mitică e substantiv masculin cu pluralul hopa-mitică

! hop-aşa / hop-şi-aşa este o interjecţie care are două variante acceptate, la fel ca şi !hopa-ţopa/hopai-ţopai

© 2021 blog.ro-en.ro