17 oct.

DOOM 2: heterodox – hexastih

! heterodox este forma nouă a dispărutului eterodox („care se abate de la doctrina oficială a bisericii ortodoxe”); termenul are atât valoare substantivală, cât şi adjectivală, masculin cu pluralul heterodocşi şi femininul heterodoxă-heterodoxe. Din aceeaşi familie lexicală, suferă aceeaşi modificare şi !heterodoxie, substantiv feminin cu genitiv-dativul heterodoxiei.

* heteronim (he-te-ro-nim/he-ter-o-nim) apare ca substantiv neutru nou, cu pluralul heteronime; dacă adjectivul cu aceeaşi formă are legătură cu paternitatea operelor literare, referindu-se la numele autorului, definiţiile pe care le primeşte noul cuvânt în dicţionarele de neologisme au în vedere mai curând domeniul lingvistic – „corespondent al unui cuvânt într-o altă limbă; substantiv care are pereche pentru sexul opus”

* heterosexual primeşte drept de viaţă în noul DOOM; se desparte he-te-ro-se-xu-al şi are atât valoare substantivală, cât şi adjectivală – masculin cu pluralul heterosexuali şi femininul heterosexuală-heterosexuale („care manifestă atracţie pentru sexul opus”)

! hevea (se accentuează hevéa) trece din categoria femininelor în cea a substantivelor masculine; termenul dă numele unui „arbore exotic din regiunile tropicale, înalt şi lipsit de ramuri în partea inferioară, din care se extrage cauciucul”

! hexastih are acum două variante de despărţire în silabe – he-xas-tih/he-ha-stih; funcţionează ca adjectiv masculin, cu femininul hexastihă-hexastihe. De asemenea, termenul apare şi ca substantiv neutru cu pluralul hexastixuri („poezie/strofă din şase versuri”).

08 nov.

Limbajul

Un punct de vedere asupra dezvoltării limbajului, într-o prezentare inedită

© 2022 blog.ro-en.ro