25 aug.

„A Farewell” de Alfred Tennyson

Flow down, cold rivulet, to the sea,
Thy tribute wave deliver:
No more by thee my steps shall be,
For ever and for ever.
Să curgi, pârâule, spre mare,
Cu-al tău tribut de ape reci:
Că n-oi mai fi pe-a ta cărare
În veci de veci.
Flow, softly flow, by lawn and lea,
A rivulet then a river:
No where by thee my steps shall be,
For ever and for ever.
Să curgi încet înspre câmpii,
Şi-ncet în râu să te petreci:
Că eu pe-aci n-oi mai păşi
În veci de veci.
But here will sigh thine alder tree,
And here thine aspen shiver;
And here by thee will hum the bee,
For ever and for ever.
Vor suspina în vânt arinii
Şi plopii tristelor poteci;
Suna-va zumzetul albinii
În veci de veci.
A thousand suns will stream on thee,
A thousand moons will quiver;
But not by thee my steps shall be,
For ever and for ever.
Şi zeci de sori vor străluci
Şi lune alte zeci;
Ci eu pe-aci n-oi mai păşi
În veci de veci.
Alfred Tennyson traducere de Paul Abucean

© 2024 blog.ro-en.ro