10 iun.

Să mergem la cumpărături

Prezentare și exemple

24 feb.

Cum cumpărăm un smartphone

Prezentare și exemple

21 iun.

Tongue twisters

Prezentare și exemple

17 sept.

Fast Food Restaurant

Cum se comandă fast food

01 nov.

Gratis sau contra cost

Termeni necesari pentru a putea face diferenţa

19 iul.

DOOM 2: extrabursier – exulceraţie

* extrabursier (ex-tra-bur-si-er) este adjectiv masculin cu pluralul extrabursieri şi femininul extrabursieră-extrabursiere. Termenul acesta deschide seria compuselor noi cu particula extra-, dintre care amintim *extraconjugal, adjectiv masculin cu pluralul extraconjugali şi femininul extraconjugală-extraconjugale, dar şi *extrasenzorial, adjectiv masculin cu pluralul extrasenzoriali şi femininul extrasenzorială-extrasenzoriale. Şi substantivul neutru *extrasezon este o noutate, ca şi *extravilan – tot substantiv neutru.

! extrastatutar are două modalităţi corecte de despărţire în silabe: ex-tras-ta-tu-tar/ex-tra-sta-tu-tar, adjectiv masculin cu pluralul extrastatutari şi femininul extrastatutară-extrastatutare. Tot astfel, adjectivul masculin !extraşcolar suferă aceeaşi modificare – se desparte ex-traş-co-lar/ex-tra-şco-lar; are pluralul extraşcolari şi femininul extraşcolară-extraşcolare.

! extraversiune/extroversiune (-si-u-) are două variante corecte; este substantiv feminin cu genitiv-dativul extraversiunii/extroversiunii şi pluralul extraversiuni/extroversiuni. Adjectivul corespunzător este !extravertit/extrovertit, masculin cu pluralul extravertiţi/extrovertiţi şi femininul extravertită/extrovertită, plural extravertite/extrovertite.

* Extremul Orient (-ri-ent) este substantiv propriu neutru

! exulceraţie înseamnă „ulceraţie superficială, uşoară” şi are acum două silabaţii corecte – e-xul-ce-ra-ţi-e/ex-ul-ce-ra-ţi-e; substantivul masculin are genitiv-dativul exulceraţiei şi pluralul exulceraţii(le)

© 2021 blog.ro-en.ro