04 feb.

a interpreta

Verbul a interpreta are multe sensuri şi o sumedenie de sinonime. Într-o accepţie generală, de bază, înseamnă „a da un anumit înţeles, o anumită semnificaţie unui lucru”. Această acţiune se poate realiza recurgându-se la elemente clare, la asocieri definitive, la explicaţii recunoscute şi acceptate („a lămuri ori a explica un text, o lege”), dar şi dând o notă particulară, inedită, acestui demers („a expune atribuind o explicaţie personală”), cu referire la fapte, fenomene, evenimente, întâmplări, situaţii, contexte, chiar şi vise.

Dincolo de utilizarea lui în vieţile noastre de zi cu zi, unul dintre cele mai importante domenii în care este necesară această activitate este cel al artei (indiferent de materialul folosit), termenul însemnând astfel „a reda prin mijloace adecvate conţinutul unei opere muzicale, dramatice, literare”. Se poate discuta, deci, de interpretarea unui text literar (a comenta, a explica, a analiza), de interpretarea unui rol într-o piesă sau într-un film (a juca), de interpretarea unei bucăţi muzicale (a executa, a cânta).

Continuare »

21 iun.

DOOM 2: ex abrupto – executant

* ex abrupto (a-brup-to) deschide seria expresiilor latineşti care s-au păstrat şi funcţionează în limba română ca locuţiuni adverbiale; aceasta înseamnă „dintr-o dată, brusc, pe nepregătite”. DOOM menţionează şi *ex aequo (pronunţat ecsecvo şi despărţit ex ae-quo), care apare atât ca locuţiune adverbială, cât şi ca locuţiune adjectivală, însemnând „la egalitate”. Cu aceeaşi dublă valoare poate fi utilizată şi locuţiunea *ex cathedra (th se pronunţă t), care se referă la „a vorbi pe un ton doctoral, care nu admite replică”.

! a exacerba are două variante acceptate pentru despărţirea în silabe – e-xa-cer-ba/ex-a-cer-ba, verb cu indicativul prezent el exacerbează. Noutatea se aplică întregii familii lexicale, atât substantivului feminin !exacerbare (e-xa-cer-ba-re/ex-a-cer-ba-re) – cu genitiv-dativul exacerbării şi pluralul exacerbări, cât şi substantivului feminin mai rar folosit !exacerbaţie (e-xa-cer-ba-ţi-e/ex-a-cer-ba-ţi-e), cu genitiv-dativul exacerbaţiei şi pluralul exacerbaţii.

! exantematic (x se pronunţă gz) se foloseşte în structura tifos exantematic, motiv pentru care este înregistrat ca adjectiv masculin cu formă de feminin la plural – exantematice

! Excelenţa Sa apare ca locuţiune pronominală asupra căreia acţionează legea referitoare la scrierea cu majusculă a ambilor termeni componenţi; genitiv-dativul este Excelenţei Sale, iar pluralul – Excelenţele Lor. Din aceeaşi clasă sunt menţionate alte două construcţii: !Excelenţa Voastră (genitiv-dativul Excelenţei Voastre) şi !Excelenţele Voastre.

! executant (x se pronunţă gz) primeşte valoare morfologică nouă, substantivală, pe lângă cea de adjectiv masculin, având pluralul executanţi şi femininul executantă-executante

© 2021 blog.ro-en.ro