19 apr.

DOOM 2: epidemiolog – eponimie

* epidemiolog se desparte e-pi-de-mi-o-log şi este substantiv masculin cu pluralul epidemiologi. Lui i se adaugă *epidemiologă, feminin mai rar folosit, cu genitiv-dativul epidemiologei şi pluralul epidemiologe

* epigonic este un derivat al lui epigon („urmaş, succesor lipsit de valoare”), adjectiv masculin cu pluralul epigonici şi femininul epigonică-epigonice. Din aceeaşi familie lexicală, primim *epigonism, care este substantiv neutru.

! epistaxis este substantiv neutru, înseamnă „hemoragie nazală, rinoragie” şi acceptă două variante pentru despărţirea în silabe – e-pis-ta-xis/e-pi-sta-xis

! epiteliom îşi modifică forma de plural – epitelioame (în loc de vechiul epiteliomuri); substantivul neutru se desparte e-pi-te-li-om şi înseamnă „tumoare malignă a epiteliului, carcinom”

! eponim are valoare substantivală sau adjectivală, masculin cu pluralul eponimi şi femininul eponimă-eponime; înseamnă „care dă numele său unui oraş, unei regiuni, unei opere etc.” şi se desparte e-po-nim/ep-o-nim. Înrudit cu el, găsim !eponimie, care are aceeaşi modificare privind separarea silabelor.

© 2024 blog.ro-en.ro