22 mart.

DOOM 2: emirian – emitent

* emirian („referitor la Emiratele Arabe Unite”) se desparte e-mi-ri-an, având valoare substantivală ori adjectivală, cu pluralul emirieni (e-mi-ri-eni) şi femininul emiriană-emiriene

! emisferă este unul dintre acei termeni afectaţi de noile reguli referitoare la despărţirea în silabe – e-mis-fe-ră (conform pronunţiei) şi e-mi-sfe-ră (conform structurii morfologice); termenul are genitiv-dativul emisferei şi pluralul emisfere. Din aceeaşi familie lexicală, apare în dicţionar !emisferic, pentru care se fac aceleaşi precizări referitoare la silabaţie; adjectivul masculin are pluralul emisferici şi femininul emisferică-emisferice.

* emisie (e-mi-si-e) este sinonim cu emitere, substantiv feminin cu genitiv-dativul emisiei şi pluralul emisii(le)

! emistih se poate despărţi e-mis-tih sau e-mi-stih, este substantiv neutru cu pluralul emistihuri şi se referă la fiecare dintre cele două jumătăţi ale unui vers, despărţite de cezură

! emitent îşi păstrează valoarea adjectivală – cu pluralul emitenţi şi femininul emitentă-emitente; în plus, noul DOOM precizează şi noua valoare substantivală

© 2024 blog.ro-en.ro