15 mart.

DOOM 2: e-mail – eminescolog

* e-mail este un anglicism care se pronunţă iméĭl/ímeĭl, substantiv neutru cu pluralul e-mailuri (mesaje)

! emendánda apare cu o modificare referitoare la gen; termenul latinesc este acum un substantiv neutru cu formă doar pentru plural – „corecturi (tipografice) la un text”

! emigrant e sinonim cu expatriat, se desparte e-mi-grant, poate avea valoare substantivală sau adjectivală, masculin cu pluralul emigranţi şi femininul emigrantă-emigrante

! Eminenţa Sa deschide una dintre seriile de locuţiuni pronominale, formule reverenţioase cărora li s-a modificat ortografia (ambii termeni se scriu cu literă mare, conform normei actuale); genitiv-dativul este Eminenţei Sale, iar pluralul Eminenţele Lor. Apar, de asemenea, !Eminenţa Voastră (cu genitiv-dativul Eminenţei Voastre) şi, într-un articol separat al dicţionarului, !Eminenţele Voastre, din aceeaşi categorie a locuţiunilor.

* eminescianism (e-mi-nes-ci-a-nism) este indicat ca substantiv neutru. Din aceeaşi familie lexicală, avem *eminescolog, substantiv masculin cu pluralul eminescologi, în condiţiile în care eminescologia* nu este menţionată în DOOM2…

© 2024 blog.ro-en.ro