02 nov.

„Elegy On Willie Nicol’s Mare” de Robert Burns

Peg Nicholson was a good bay mare,
As ever trod on airn;
But now she’s floating down the Nith,
And past the mouth o’ Cairn.
Peg Nicholson a fost o iapă,
Şi umblă-acum fără picioare,
Cu vechile-i potcoave-n talpă,
Pe râu la vale, către Mare.
Peg Nicholson was a good bay mare,
An’ rode thro’ thick and thin;
But now she’s floating down the Nith,
And wanting even the skin.
Peg fost-a cea mai bună iapă
Din câte-au frământat vâlcele;
Acuma saltă-ncet pe apă,
Şi-au mai belit-o şi de piele.
Peg Nicholson was a good bay mare,
And ance she bore a priest;
But now she’s floating down the Nith,
For Solway fish a feast.
Cât a trăit, prea buna gloabă,
L-a dus pe preot în spinare;
Acum, bătrâna ei epavă
La peşti le duce de mâncare.
Peg Nicholson was a good bay mare,
An’ the priest he rode her sair;
And much oppress’d and bruis’d she was,
As priest-rid cattle are.
Peg Nicholson n-a fost o iapă,
Ci o făptură creştinească,
Ce-a călărit-o pân’ la groapă
Cinstita tagmă preoţească.
Robert Burns traducere de Mihnea Gheorghiu

25 nov.

„Elegy Written in a Country Churchyard” de Thomas Gray

The curfew tolls the knell of parting day,
The lowing herd wind slowly o’er the lea,
The plowman homeward plods his weary way,
And leaves the world to darkness and to me.
Trist zvon de clopot prohodeşte ziua,
Cireada şerpuieşte pe vâlcea,
Plugarul se întoarce-n sat şi lumea
O lasă-n seama nopţii şi a mea.


Continuare »

© 2020 blog.ro-en.ro