08 dec.

DOOM 2: dopant – dravidiană

* dopant are valoare adjectivală, cu pluralul dopanţi şi femininul dopantă-dopante

* dostoievskian (dos-to-iev-ski-an) apare ca adjectiv masculin, cu pluralul dostoievskieni şi femininul dostoievskiană-dostoievskiene

! drac-de-mare este un substantiv masculin care are acum şi o lămurire de sens – „peşte” şi o formă de plural – draci-de-mare

* drapaj este substantiv neutru nou, cu pluralul drapaje

* dravidiană este un substantiv feminin care se referă la limba vorbită de un dravidian – „persoană (de rasă intermediară între negri și albi) care locuiește în unele regiuni din India, Sri Lanka și Pakistan sau este originară de acolo”; termenul are genitiv-dativul dravidienei

© 2024 blog.ro-en.ro